NORMATIVA DO DIA 20 DE MAIO DE 2022

Axudas á apicultura.

DOUE 20 DE MAIO

LEGISLACIÓN (L141)

REGLAMENTOS

Materias primas.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/791 de la Comisión de 19 de mayo de 2022 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185, en lo que atañe a la notificación de los niveles de existencias de cereales, semillas oleaginosas y arroz.

 

BOE 20 DE MAIO (120)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Sistema Nacional de Protección Civil.- Orden TES/443/2022, de 17 de mayo, por la que se dictan las normas para la aplicación de las medidas laborales y de protección por desempleo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil como consecuencia de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Extracto.- de la Resolución de 18 de mayo de 2022 de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España.

DOG 20 DE MAIO (97)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Corrección de erros.- da Orde do 26 de abril de 2022 pola que se desenvolve a tramitación electrónica das solicitudes para o recoñecemento como agrupación forestal de xestión conxunta (código de procedemento MR608B) e como persoa silvicultora activa (código de procedemento MR608C).

Convocatoria.- Orde do 10 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR506A e MR506B). (Extracto).

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Ampliación do prazo de execución e xustificación.- Resolución do 13 de maio de 2022 pola que se amplía o prazo establecido no artigo 25 da Resolución do 25 de xuño de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2021-2022, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421S).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Acordo do 6 de maio de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) (PIA) do proxecto do parque eólico Carboeiro, nos concellos de Arteixo, A Laracha e Culleredo (A Coruña) (expediente IN408A 2019/013).

Información pública.- Acordo do 9 de maio de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto liña de alta tensión de infraestruturas de evacuación do parque eólico Carboeiro (expediente IN408A 2020/167).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parque eólico.- Anuncio do 3 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Uxo, no concello de Avión (Ourense) (expediente 2019/0127).

 

BOP A Coruña 20 DE MAIO (95)

CARBALLO

Extracto.- del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2021, por el que se aprueban las bases de la convocatoria de las subvenciones a entidades de carácter social del Ayuntamiento de Carballo 2022.

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias