NORMATIVA DO DIA 23 DE MAIO DE 2022

Subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal.

DOUE 23 DE MAIO

LEGISLACIÓN (L143)

REGLAMENTOS

Sustancias activas.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/801 de la Comisión de 20 de mayo de 2022 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 para actualizar la lista de sustancias activas aprobadas o que se consideran aprobadas con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C206)

RECOMENDACIONES

Piensos.- Recomendación de la Comisión, de 20 de mayo de 2022, sobre el seguimiento de la presencia de arsénico inorgánico en los piensos.

 

BOE 23 DE MAIO (122)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/458/2022, de 19 de mayo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

DOG 23 DE MAIO (98)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Convocatoria.- Orde do 22 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CO300C). (Extracto).

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 4 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento TR332A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Forestal.- Resolución do 29 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, pola que se dá publicidade da aprobación de unidades de admisión e da súa inclusión no Rexistro Galego de Materiais de Base para a Produción de Materiais Forestais de Reprodución.

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 29 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental relativa á zona de reestruturación parcelaria de San Salvador do Castro, no concello de Dozón.

 

BOP A Coruña 23 DE MAIO (96)

BOQUEIXÓN

Natalidade.- Extracto de las bases de la convocatoria aprobada en Junta de Gobierno celebrada el día 6 de maio de 2022 por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de la natalidad en el Ayuntamiento de Boqueixón en el 2022.

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias