NORMATIVA DO DIA 1 DE XUÑO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOG 1 DE XUÑO (104)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Acordo do 19 de maio de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto do parque eólico Monteagudo (modificación substancial), nos concellos de Arteixo, A Laracha e Carballo (A Coruña) (expediente IN661A 2003/03).

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Resolución do 3 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Touriñán III-2, situado nos concellos da Estrada, Cuntis e Campo Lameiro, da provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/13-4).

Parque eólico.- Anuncio do 11 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, polo que se lles notifica a varias persoas interesadas a Resolución do 29 de marzo de 2022 relativa ao parque eólico Acibal, nos concellos de Barro, Campo Lameiro e Moraña, promovido por Norvento, S.L. (expediente IN661A 2010/6-4).

 

BOP A Coruña 1 DE XUÑO (103)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOIO0A: programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero no ano 2022.

 

BOP Pontevedra 1 DE XUÑO (104)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

Rega.- Solicitude da comunidade de regantes de toxeira de aproveitamento de caudal auga procedente de Areas (Tui).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias