NORMATIVA DO DÍA 7 DE XUÑO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 7 DE XUÑO (135)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Premios.- Orden APA/510/2022, de 2 de junio, por la que se modifica la Orden AAA/839/2015, de 29 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales.

DOG 7 DE XUÑO (108)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Aldeas modelo.- Decreto 88/2022, do 19 de maio, polo que se declara de utilidade pública e interese social a aldea modelo de Covelo, no concello de Taboadela (Ourense).

Aldeas modelo.- Decreto 89/2022, do 19 de maio, polo que se declara de utilidade pública e interese social a aldea modelo de Mouteira-Parada, no concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

Aldeas modelo.- Decreto 90/2022, do 19 de maio, polo que se declara de utilidade pública e interese social a aldea modelo do Seixo, no concello da Gudiña (Ourense).

Aldeas modelo.- Decreto 91/2022, do 19 de maio, polo que se declara de utilidade pública e interese social a aldea modelo de Francos de Proendos, no concello de Sober (Lugo).

Aldeas modelo.- Decreto 92/2022, do 19 de maio, polo que se declara de utilidade pública e interese social a aldea modelo de Carzoá, no concello de Cualedro (Ourense).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Terras.- Anuncio do 20 de maio de 2022, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda e Administración Pública, polo que se acorda deixar aberto, durante un prazo de tres meses, o procedemento de alleamento en poxa pública para a venda dun inmoble no concello de Vilalba.

Terras.- Anuncio do 23 de maio de 2022, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda e Administración Pública, de alleamento, polo procedemento de poxa pública, duns bens inmobles situados nos concellos de Santiago de Compostela, A Baña e Touro.

 

BOP A Coruña 7 DE XUÑO (107)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa opas: convocatoria do programa de subvencións dirixido ás organizacións profesionais agrarias e labregas (OPAS) da provincia da Coruña para a realización de actividades durante o exercicio 2022.

 

BOP Lugo 7 DE XUÑO (129)

A PASTORIZA

Convocatoria.- Convocatoria pública de subvencións municipais en concorrencia competitiva exercicio 2022 do concello de Pastoriza.

 

BOP Ourense 7 DE XUÑO (129)

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA E FACENDA DE OURENSE

Terras.- Resolución da Delegación de Economía e Facenda pola que se convoca procedemento de alleamento en poxa pública de 52 lotes de predios propiedade da Administración xeral do Estado. (Páx. 2)

CARTELLE

Incendios.- Exposición pública da aprobación inicial do Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais. (Páx. 15)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias