NORMATIVA DO DÍA 29 DE XUÑO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 29 DE XUÑO

LEGISLACIÓN (L172)

DECISIONES

FEADER.- Decisión (UE) 2022/1027 del Consejo de 28 de junio de 2022 relativa a las contribuciones financieras que deben ingresar las Partes para financiar el Fondo Europeo de Desarrollo, incluido el segundo tramo para 2022.

 

BOE 29 DE XUÑO (155)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Red Contable Agraria Nacional.- Real Decreto 427/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las normas de funcionamiento de la Red Contable Agraria Nacional, y se determinan las funciones, la composición y las normas de funcionamiento de su Comité Nacional.

 

DOG 29 DE XUÑO (123)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 13 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do programa ES-Transforma en cooperativas ou sociedades laborais e se procede á súa convocatoria para a anualidade 2022 (código de procedemento TR802R). (Extracto)

Convocatoria.- Orde do 13 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía social, e se procede á súa convocatoria para a anualidade 2022 (código de procedemento TR802L). (Extracto)

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Concesións.- Resolución do 17 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 17 de xuño de 2022, das axudas convocadas na Orde do 15 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño durante os anos 2022, 2023, 2024 e 2025, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403C).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Información pública.- Resolución do 14 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Alto da Telleira, situado nos concellos da Cañiza e Covelo da provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/3-4).

 

BOP Lugo 29 DE XUÑO (147)

POL

Estrada.- Aprobación “proxecto de estrada municipal de Eirexe a Valincovo, pasando por Aldea”.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias