NORMATIVA DO DÍA 30 DE XUÑO DE 2022

Axuda temporal excepcional no marco do FEADER. Bono alugueiro mocidade.

DOUE 30 DE XUÑO

LEGISLACIÓN (L173)

REGLAMENTOS

FEADER.- Reglamento (UE) 2022/1033 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 en lo que respecta a una medida específica destinada a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en respuesta a las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C251)

PARLAMENTO EUROPEO

Violencia de género.- Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia de género: la ciberviolencia.

Igualdad.- Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2021, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2018-2020.

 

BOE 29 DE XUÑO (156)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Seguros agrarios combinados.- Orden ETD/600/2022, de 29 de junio, por la que se complementa el sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados; y por la que se modifica la fecha de entrada en vigor de determinadas obligaciones de las entidades declarantes a la Central de Información de Riesgos del Banco de España establecidas en la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente, y por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

 

DOG 30 DE XUÑO (124)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- ResolucióN do 27 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa de bono alugueiro mocidade e se procede á súa convocatoria, con financiamento plurianual, para o ano 2022.(código de procedemento VI482E). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Resolución do 14 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental, as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Rodeira, situado nos concellos de Vila de Cruces e Lalín, provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2019/04).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Declaración de impacto ambiental.- Anuncio do 9 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación dunha explotación avícola de polos de ceba na parroquia de Maceira, no concello de Lalín (Pontevedra) (clave do expediente 2020/0231).

Declaración de impacto ambiental.- Anuncio do 10 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación de gando vacún de leite no lugar de Vilamaior, na parroquia de Sabugueira, no concello de Santiago de Compostela (clave do expediente 2021/0129).

 

BOP Lugo 30 DE XUÑO (148)

LUGO

Artesanía e gastronomía.- Autorización instalación na rúa Puro Cora dos postos de venda da feira de artesanía e gastronomía nas festas de San Froilán 2022 e 2023.

 

BOP Ourense 30 DE XUÑO (148)

COMUNIDADE DE REGANTES CORNO DO MONTE (XINZO DE LIMIA)

Asemblea.- Convocatoria para a Asemblea Xeral extraordinaria da Comunidade de Regantes “Corno do Monte”. (Páx. 32)

 

BOP Pontevedra 30 DE XUÑO (124)

VILANOVA DE AROUSA

Incendios.- Exposición pública do plan municipal de defensa contra incendios forestais.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias