NORMATIVA DO DÍA 4 DE XULLO DE 2022

Programa Muller 22.

DOUE 4 DE XULLO

LEGISLACIÓN (L177)

REGLAMENTOS

Piensos.- Reglamento (UE) 2022/1104 de la Comisión de 1 de julio de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 68/2013, relativo al Catálogo de materias primas para piensos.

BOE 4 DE XULLO (159)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales.- Orden JUS/615/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los modelos de presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación.

Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales.- Orden JUS/616/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Levantamiento de actas.- Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de información pública y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados de las fincas afectadas por la aprobación técnica de la modificación Nº1 de la obra “Autovía Lugo-Santiago (A-54). Tramo: Enlace Melide (Sur)-Enlace de Arzúa (Oeste). Clave: 12-LC-7380. Términos municipales: Arzúa, Melide y Santiso.

 

DOG 4 DE XULLO (126)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Solo.- Resolución do 15 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da redelimitación do núcleo rural da Veiga, parroquia de Pradeda, no concello de Guntín.

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Rexistro de cooperativas.- Orde do 14 de xuño de 2022 pola que se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos do órgano competente do Rexistro de Cooperativas de Galicia (códigos de procedemento TR814A, TR814B, TR814C, TR814D, TR814E, TR814F, TR814G e TR814H).

Convocatoria.- Orde do 20 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas, destinadas ao financiamento do Programa Muller 22, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea, NextGenerationEU, e se convoca para o ano 2022 (código de procedemento TR770A). (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Resolución do 13 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para 2022-2023 (código de procedemento MR237B).

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Convocatoria.- Resolución do 17 de xuño de 2022 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2022/23 (códigos de procedemento MR265B e MR265C). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Acordo do 17 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico, PIA) do proxecto do parque eólico Pedra Queimada, nos concellos de Arteixo, A Laracha e Carballo (expediente IN408A 2020/70).

Parque eólico.- Acordo do 22 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Legre, nos concellos de Mesía e Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2020/097).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 15 de xuño de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado De Trabazón, a favor dos veciños de Trabazón, na parroquia de Espiñeira (San Miguel) e Lebozán (Santiago), nos concellos do Irixo e Lalín.

Concentración parcelaria.- Anuncio do 16 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se emprazan os propietarios da zona de concentración parcelaria de Arantón-Santa Sabiña (Santa Comba-A Coruña), para seren notificados do acordo de reestruturacion parcelaria da zona.

 

BOP A Coruña 4 DE XULLO (125)

CARBALLO

Feira.- Aprobación inicial da ordenanza reguladora das feiras e mercados tradicionais de Carballo e da venda ambulante.

 

BOP Pontevedra 4 DE XULLO (126)

LALÍN

Convocatoria.- Bases e convocatoria dos premios da XXXVII edición de feiradeza e XXVII concurso de gando frisón do concello de Lalín.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias