NORMATIVA DO DÍA 13 DE XULLO DE 2022

Bono enerxía peme.

DOUE 13 DE XULLO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C270)

DICTÁMENES

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones.- Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones.- Igualdad de género y cambio climático: hacia la integración de la perspectiva de género en el Pacto Verde Europeo.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones.- Plan de Acción de la UE: «Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo».

 

BOE 13 DE XULLO (167)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Igualdad de trato y no discriminación.- Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.incendios forestales. Años 2021, 2022, 2023 y 2024. Expediente: 21PFSV200.

Igualdad de trato y no discriminación.- Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

 

DOG 13 DE XULLO (133)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Modificación das bases.- Orde do 4 de xullo de 2022 pola que se modifica a Orde do 26 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024 (código de procedemento BS403C).

Modificación das bases.- Orde do 4 de xullo de 2022 pola que se modifica a Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023 (código de procedemento BS403C).

Modificación das bases.- Orde do 4 de xullo de 2022 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019, 2020, 2021 e 2022 (código de procedemento BS403C).

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Ampliación do prazo de solicitudes.- Resolución do 7 de xullo de 2022 pola que se amplía o prazo de solicitudes e o de execución e xustificación dos investimentos establecidos na Resolución do 1 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, de hostalaría, artístico-recreativas e outros servizos (programa Bono enerxía peme), anualidade 2022 (código de procedemento IN417Z).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación eléctrica.- Acordo do 11 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental das instalacións de conexión Beariz 400 kV eixe sur, sitas nos concellos da Lama (Pontevedra), Avión e Beariz (Ourense) (expediente IN408A 2020/176).

Instalación eléctrica.- Resolución do 7 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Viveiro (expediente 2020/18 ATE).

 

BOP Lugo 13 DE XULLO (159)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN. SERVIZO DE ENERXÍA E MINAS

Instalación eléctrica.- Resolución do 7 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Viveiro (expediente 2020/18 ATE).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias