NORMATIVA DO DIA 2 DE AGOSTO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 2 DE AGOSTO (184)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Producción vitícola.- Real Decreto 664/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.

MINISTERIO DE IGUALDAD

Subvenciones.- Real Decreto 671/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación ANAR para desarrollar actuaciones en materia de prevención integral de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres.

 

DOG 2 DE AGOSTO (146)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Concesións.- Resolución do 22 de xullo de 2022 pola que se dá publicidade da resolución de concesión das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (Galicia Rural Emprende) (código de procedemento IG501A). (Resolución)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 5 de xullo de 2022 polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Alvite II, nos concellos de Mazaricos, Negreira e Santa Comba (A Coruña) (expediente IN408A 2019/016).

 

BOP A Coruña 2 DE AGOSTO (145)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Concesión definitiva de subvencións correspondentes ás axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas e medianas empresas e microempresas (PEL-PEMES mantemento 2022).

Concesións.- Concesión definitiva de subvencións correspondentes ás axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (PEL-PEMES creación/ampliación 2022).

 

BOP Ourense 2 DE AGOSTO (175)

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

Natalidade.- Convocatoria e bases reguladoras para a concesión de axudas económicas por nacemento ou adopción, 2022. (Páx. 12)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias