NORMATIVA DO DIA 3 DE AGOSTO DE 2022

Asignacións e denegacións complementarias de dereitos de pagamento básico da reserva nacional das campañas 2019 e 2021.

DOUE 3 DE AGOSTO

LEGISLACIÓN (L203)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de Ejecución (UE) 2022/1351 de la Comisión de 2 de agosto de 2022 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.

 

BOE 3 DE AGOSTO (185)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios.- Resolución de 21 de julio de 2022, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, para regular las condiciones de gestión y ejecución del instrumento de garantía incluido en el Instrumento Financiero de Gestión Centralizada de adhesión voluntaria previsto en el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.

 

DOG 3 DE AGOSTO (147)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

Fundación.- Resolución do 20 de xullo de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación INFIAR. (ten por obxecto «impulsar a investigación e a innovación das actividades produtivas e o aproveitamento dos recursos no medio rural, para promover a súa autosuficiencia nun entorno de economía circular, incremento da produción sustentable e prevención do cambio climático que xeren novas oportunidades de creación de empresas e emprego, contribuíndo a mellorar as condicións de vida e a equiparar o acceso os servizos para a poboación nas zonas desfavorecidas».)

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Dereitos da reserva nacional.- Resolución do 18 de xullo de 2022 pola que se notifican as resolucións do presidente do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) relativas ás asignacións e denegacións complementarias de dereitos de pagamento básico da reserva nacional das campañas 2019 e 2021.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 30 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico), en relación co proxecto do parque eólico Monteiro, nos concellos de Baralla, Baleira e Becerreá (Lugo) (expediente IN408A 2018/034).

Parques eólicos.- Acordo do 30 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico), en relación co proxecto do parque eólico Restelo, nos concellos da Fonsagrada, Baleira, Becerreá e Navia de Suarna (Lugo) (expediente IN408A 2018/019).

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 28 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 4 de novembro de 2021, polo que se aproban definitivamente o proxecto do parque eólico singular da Pobra do Caramiñal e a liña eléctrica de evacuación dos parques eólicos de Barbanza como proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, así como as disposicións normativas contidas no mencionado proxecto.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso.- Anuncio do 19 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas, para viñedo, no monte veciñal en man común Maior, na parroquia de Osoño, no concello de Vilardevós (Ourense) (clave do expediente 2021/0185).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

SAT.- Resolución do 18 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, sobre disolucións e cancelacións de sociedades agrarias de transformación (SAT).

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 19 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se comunica a aprobación do acordo de reestruturación parcelaria da zona de Fisteus (Curtis-A Coruña).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias