NORMATIVA DO DIA 5 DE AGOSTO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 5 DE AGOSTO

LEGISLACIÓN (L205)

DECISIONES

PAC.- Decisión (UE) 2022/1368 de la Comisión de 3 de agosto de 2022 por la que se crean Grupos de diálogo civil en el ámbito de la política agrícola común y se deroga la Decisión 2013/767/UE.

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C300)

COMISIÓN EUROPEA

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas.- Suplemento 2022/7.

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas.- Suplemento 2022/7.

 

DOG 5 DE AGOSTO (149)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Calendario laboral.- Decreto 139/2022, do 21 de xullo, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2023.

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Concesións.- Resolución do 19 de xullo de 2022 pola que se publica o resultado do proceso de selección dos proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en empresas existentes, ao abeiro da convocatoria de subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, correspondente ao ano 2022 (código de procedemento MR708A).

Concesións.- Resolución do 27 de xullo de 2022 pola que se publica o resultado do proceso de selección dos proxectos de posta en marcha de novas actividades empresariais en aldeas modelo, ao abeiro da convocatoria de subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, convocatoria 2022 (código de procedemento MR708A).

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

Esgotamento do crédito.- Resolución do 21 de xullo de 2022 pola que se dá publicidade do esgotamento de crédito da convocatoria efectuada pola Resolución do 20 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a persoas físicas e se establece a súa convocatoria para o ano 2022, tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento MT402A).

Concesións.- Resolución do 22 de xullo de 2022 pola que se dá publicidade da relación das axudas concedidas a concellos ao abeiro da Resolución do 20 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a concellos de Galicia e se establece a súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2022, tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento MT402B).

 

BOP Pontevedra 5 DE AGOSTO (149)

VILA DE CRUCES

Convocatoria.- Subvencións a agricultores e gandeiros para axuda na realización de traballos agricolas e gandeiros 2022.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias