NORMATIVA DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022

Lei do ciclo da auga. Indemnizacións en materia de sanidade vexetal. Axudas para proxectos de investimento empresarial. Axudas para a adquisición de vivenda.

BOE 12 DE AGOSTO (193)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Premios.- Orden APA/786/2022, de 30 de junio, por la que se concede el Premio Alimentos de España, año 2021.

Premios.- Orden APA/787/2022, de 1 de agosto, por la que se concede el Premio Alimentos de España al Mejor Jamón, año 2022.

Premios.- Orden APA/788/2022, de 1 de agosto, por la que se concede el Premio Alimentos de España al Mejor Vino, año 2022.

 

DOG 12 DE AGOSTO (154)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Auga.- Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 12 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións en materia de sanidade vexetal na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR465A). (Extracto)

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria.- Resolución do 4 de agosto de 2022 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas e dos préstamos parcialmente reembolsables para o financiamento dos proxectos de investimento empresarial, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG408A). (Extracto)

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 1 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a adquisición de vivenda do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025 e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento VI435A). (Extracto)

 

BOP Lugo 12 DE AGOSTO (184)

GUNTÍN

Solo.- Normativa e ordenanza da delimitación do solo de núcleo rural de Goia, parroquia de Pradeda, municipio de Guntín.

FOLGOSO DO COUREL

Natalidade.- Bases reguladoras da convocatoria de axudas municipais para o apoio á natalidade ano 2022.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias