NORMATIVA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022

Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais. Selección de propostas para o aproveitamento de parcelas nalgunhas aldeas modelo.

DOUE 19 DE AGOSTO

LEGISLACIÓN (L216)

REGLAMENTOS

Anticipos.- Reglamento Delegado (UE) 2022/1408 de la Comisión de 16 de junio de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al pago de anticipos para determinadas intervenciones y medidas de apoyo contempladas en los Reglamentos (UE) 2021/2115 y (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOG 19 DE AGOSTO (157)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 4 de agosto de 2022 pola que se realiza a segunda convocatoria do ano 2022 para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades (código de procedemento MR553C). (Extracto).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convocatoria.- Resolución do 1 de agosto de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de concorrencia competitiva para a selección de propostas para o aproveitamento de parcelas incorporadas ás aldeas modelo de Trelle (Toén, Ourense), Pedrosa (Riós, Ourense) e Bustelo de Fisteus (Quiroga, Lugo) (código de procedemento MR711C).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias