NORMATIVA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 29 DE AGOSTO

LEGISLACIÓN (L223)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de Ejecución (UE) 2022/1433 de la Comisión de 26 de agosto de 2022 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.

 

BOE 29 DE AGOSTO (207)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Impuestos.- Orden HFP/823/2022, de 24 de agosto, por la que se aprueba el modelo 345 de “Declaración Informativa. Planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes individuales de Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes, aportaciones y contribuciones” y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187 de “Declaración informativa. Acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de las Instituciones de Inversión Colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de IRPF, IS e IRNR en relación con rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de transmisiones o reembolsos de esas acciones y participaciones y derechos de suscripción.”

 

DOG 29 DE AGOSTO (163)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Resolución do 12 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se realiza a segunda convocatoria do ano 2022 das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero, no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento SI461A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 19 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Monte Agrelo e Muriño, nos concellos de Cabana de Bergantiños e Zas (A Coruña) (expediente IN408A 2020/58).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 12 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se comunica a aprobación do Acordo de reestruturación parcelaria da zona de Dodro-Laíño II (Dodro, A Coruña).

COOPERATIVA DE CUNICULTORES GALLEGOS COCUGAL

Anuncio.- de liquidación e extinción da cooperativa.

 

BOP A Coruña 29 DE AGOSTO (163)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución de Presidencia número 36044 / 2022 de 25 de agosto de 2022 pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FOENAA durante o ano 2022.

 

BOP Pontevedra 29 DE AGOSTO (164)

COMUNIDAD DE REGANTES DE PARADA ACHAS (A CAÑIZA)

Convocatoria.- A asemblea xeral para aprobación dos estatutos polos cales rexirase a comunidade.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias