NORMATIVA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022

Axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia.

BOE 30 DE AGOSTO (208)

I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES

Medidas urgentes.- Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad.

Medidas urgentes.- Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.

Medidas urgentes.- Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales.

 

DOG 30 DE AGOSTO (164)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 12 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR351A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Utilidade pública.- Resolución do 8 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se ordena a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de agosto de 2022 polo que se outorga a autorización administrativa de construción e se declaran a utilidade pública, en concreto, a compatibilidade co dereito mineiro correspondente a un perímetro de protección dos mananciais das augas mineromedicinais e termais en Caldas de Reis, e a prevalencia sobre varios montes veciñais en man común, da infraestrutura de transporte de enerxía eléctrica denominada LAT 220 kV DC Lousame-Tivo, que discorre polos termos municipais de Lousame, Rois, Brión, Teo e Padrón (A Coruña) e Pontecesures, A Estrada, Valga, Cuntis e Caldas de Reis (Pontevedra), e promove Red Eléctrica de España, S.A.U. (expediente IN407A 2010/268-1). (Extracto)

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Aldeas modelo.- Acordo do 12 de agosto de 2022 polo que se someten a información pública os borradores de guías de ordenación produtiva das aldeas modelo de Osmo (Cenlle, Ourense) e Muimenta (Carballeda de Avia, Ourense).

 

BOP Lugo 30 DE AGOSTO (198)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Solo.- Resolución da dirección xeral de ordenación do territorio e urbanismo do 24 de agosto de 2022 pola que se ordena a publicación da normativa e ordenanzas do plan básico municipal do concello de Trabada (Lugo) no boletín oficial da provincia.

RIBEIRA DE PIQUÍN

Madeira.- Resolución de alegacións e aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa do uso común especial do dominio público local polas actividades extractivas de madeira nos montes e espazos forestais e polas canteiras do concello de Ribeira de Piquín.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias