NORMATIVA DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022

Extensión de norma e aportación económica obrigatoria no sector de leite.

BOE 31 DE AGOSTO (209)

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ceses.- Real Decreto 724/2022, de 30 de agosto, por el que se dispone el cese de don Miguel Ángel Riesgo Pablo como Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Leche.- Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se somete a información pública la propuesta de extensión de norma y de aportación económica obligatoria, solicitada por la Organización Interprofesional Láctea, INLAC, durante cuatro años.

 

DOG 31 DE AGOSTO (165)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convocatoria.- Resolución do 18 de agosto de 2022 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.3 (cooperación no ámbito de Leader), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2022 e 2023, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (código de procedemento MR710A). (Extracto). Beneficiarios: os GDR.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Información pública.- Acordo do 5 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Muxía (expediente-e IN407A 2022/150-1).

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 4 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental, as solicitudes de autorización administrativa previa e de construcción, a aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e a declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Cabanelas, situado nos concellos da Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2010/2-4).

Notificacións.- Anuncio do 19 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se lles notifican aos interesados as afeccións das instalacións de conexión Beariz 400 kV eixe leste, nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/175).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias