NORMATIVA DO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 5 DE SEPTIEMBRE

COMUNICACIONES (C339)

V ANUNCIOS

Denominación del sector vitivinícola.- Publicación de una comunicación de aprobación de una modificación normal del pliego de condiciones de una denominación del sector vitivinícola, tal como se menciona en el artículo 17, apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión

 

BOE 5 DE SEPTIEMBRE (213)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.- Resolución de 26 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de estadística para el año 2022.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Instalaciones.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa de la ampliación de la Subestación Eléctrica “Silleda” 400kV, situada en el término municipal de Silleda (Pontevedra), mediante la instalación de una nueva posición de reactancia (REA).

 

DOG 5 DE SETEMBRO (168)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Convocatoria.- Orde do 22 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para a creación de novos centros de atención a persoas maiores, dependentes ou con discapacidade, e para a remodelación e adaptación de equipamentos xa existentes, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea, NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS631D).(Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 28 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Cangas (expediente IN407A 2022/215-4).

Instalacións.- Resolución do 29 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ourense (expediente IN407A 2022/88-3).

Instalacións.- Resolución do 5 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Estrada (expediente IN407A 2022/147-4).

Instalacións.- Resolución do 1 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Narón (expediente IN407A 2021/198-1).

Instalacións.- Resolución do 3 de agosto do 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Oleiros (expediente IN407A 2021/200-1).

Instalacións.- Resolución do 3 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Outes (expediente IN407A 2021/172-1).

Instalacións.- Resolución do 3 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ordes (expediente IN407A 2020/180-1).

Expropiacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública, e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita, e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vilanova de Arousa (expediente IN407A 2022/117-4).

Expropiacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública, e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita, e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Cambados (expediente IN407A 2022/112-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vilagarcía de Arousa (expediente IN407A 2022/105-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Caldas de Reis (expediente IN407A 2022/104-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Cañiza (expediente IN407A 2022/099-4).

Expropiacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública, e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita, e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lalín (expediente IN407A 2022/090-4).

Expropiacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública, e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita, e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello da Cañiza (expediente IN407A 2022/062-4).

Expropiacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública, e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita, e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Pontevedra (expediente IN407A 2022/061-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lalín (expediente IN407A 2022/048-4).

Expropiacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública, e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita, e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Moaña (expediente IN407A 2022/045-4).

Expropiacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública, e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita, e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Bueu (expediente IN407A 2022/034-4).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 27 de xullo de 2022, do Servizo Provincial de Pontevedra, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de mellora da PO-315, puntos quilométricos 10+100 ao 10+380, e no contorno do punto quilométrico 13+500, de clave PO/15/025.06, no concello de Cangas.

 

BOP A Coruña 5 DE SETEMBRO (168)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 29 de agosto do 2022 da X.T.A Coruña,polo que se somete a IP a solicitude de autorización admtva.previa,de construción e DUP,en concreto,da instalación de distribución eléctrica no concello de Coristanco(expte.-e.:IN407A2021/260-1).

Instalacións.- Acordo do 29 de agosto do 2022 da X.T.A Coruña,polo que se somete a IP a solicitude de autorización admtva.previa,de construción e DUP,en concreto,da instalación de distribución eléctrica no concello de Betanzos(expte.-e.:IN407A2022/41-1).

Instalacións.- Acordo del 29 de agosto del 2022 da X.T.A Coruña,polo que se somete a IP a solicitude de autorización admtva.previa,de construción e DUP,en concreto,da instalación de distribución eléctrica no concello de Ferrol(expte.-e.:IN407A2022/85-1).

Instalacións.- Acordo do 29 de agosto do 2022 da X.T.ACoruña,polo que se somete a IP a solicitude de autorización admtva.previa,de construción e DUP,en concreto,da instalación de distribución eléctrica no concello de Bergondo(expte.-e.:IN407A2022/30-1).

Instalacións.- Resolución do 29 de agosto do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santa Comba (expediente-e.: IN407A 2022/8-1).

 

BOP Lugo 5 DE SETEMBRO (203)

CONCELLOS DE SOBER

Convocatoria.- Extracto de resolución de alcaldía de 29 de xullo de 2022 pola que se convocan subvenciones a asociaciones culturais e entidades sen ánimo de lucro para fomentar actividades culturais e festas parroquiais no año 2022 e Resolución de Alcaldía núm 2022-0366 de 23 de agosto de 2022 de rectificación de erro material.

BOP Pontevedra 5 DE SETEMBRO (169)

CONCELLO DE CAMBADOS

Subvencións e axudas.- Convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2022

CONCELLO DE REDONDELA

Subvencións e axudas.- subvención para a concesión do Premio II Premio Sesé Mateo de xornalismo ético no tratamento da violencia machista. Extracto de la Resolución de 26 de agosto de 2022 por la que se convoca la concesión de subvención para la concesión del premio II Premio Sesé Mateo de Periodismo Ético en el tratamiento de la violencia machista. BDNS(Identif.):646258

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias