NORMATIVA DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 6 DE SEPTIEMBRE

COMUNICACIONES (C342)

RESOLUCIONES

Bienestar animal.- Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2022, sobre el informe de ejecución sobre el bienestar de los animales de granja (2020/2085(INI))

 

DOUE 7 DE SEPTIEMBRE

LEGISLACIONA(L232)

REGLAMENTOS

Productos fitosanitarios.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1474 de la Comisión, de 6 de septiembre de 2022, que renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo grasa de ovino con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión ( 1 )

Planes estratégicos de la PAC.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1475 de la Comisión, de 6 de septiembre de 2022, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la evaluación de los planes estratégicos de la PAC y al suministro de información para el seguimiento y la evaluación

 

BOE 7 DE SEPTIEMBRE (215)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Subvenciones.- Real Decreto 732/2022, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a diversas entidades para el desarrollo de actuaciones que son exponentes de la dimensión social y económica de la ciencia.

 

DOG 7 DE SETEMBRO (168)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos– Acordo do 29 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico), en relación co proxecto do parque eólico Navallos, nos concellos de Castroverde e Baralla (Lugo) (expediente 122-EOL).

Instalacións.- Resolución do 1 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Coirós (expediente IN407A 2022/080-1).

Instalacións.- Resolución do 1 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expediente IN407A 2022/061-1).

Instalacións.- Resolución do 1 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Moeche (expediente IN407A 2022/053-1).

Instalacións.- Resolución do 1 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Curtis (expediente IN407A 2022/040-1).

Instalacións.- Resolución do 1 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Porto do Son (expediente IN407A 2022/031-1).

Instalacións.- Resolución do 1 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Pobra do Caramiñal (expediente IN407A 2022/012-1).

Instalacións.- Resolución do 1 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sada (expediente IN407A 2022/011-1).

Instalacións.- Resolución do 1 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Laracha (expediente IN407A 2022/005-1).

Instalacións.- Resolución do 1 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Narón (expediente IN407A 2021/254-1).

Instalacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2022/157-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Forcarei (expediente IN407A 2022/154-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ribadumia (expediente IN407A 2022/151-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2022/150-4).

Expropiacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita, e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Cambados (expediente IN407A 2022/138-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vilagarcía de Arousa (expediente IN407A 2022/132-4).

 

BOP A Coruña 7 DE SETEMBRO (170)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 29 de agosto do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cambre (expediente-e.: IN407A 2022/157-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Premio de Boas Prácticas en Servizos Sociais.- Aprobación das bases do II Premio de Boas Prácticas en Servizos Sociais da Deputación Provincial da Coruña, ano 2022

Premio Concepción Arenal.- R.P. 37278 do 2 de setembro de 2022. Aprobación das bases do IX Premio “Concepción Arenal” a proxectos educativos pola igualdade de xénero

CONCELLO DE MOECHE

Convocatoria.- Bases da convocatoria de axudas as entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de actividades, obras ou servizos durante o ano 2022.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias