NORMATIVA DO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOG 9 DE SETEMBRO (172)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Solo.- Resolución do 31 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se fai pública a aprobación definitiva do Plan básico municipal do Concello de Riotorto (Lugo).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 1 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Bustelo e Baralláns, nos concellos de Cabana de Bergantiños e Coristanco (expediente IN408A 2020/61).

Instalación eléctrica.- Resolución do 1 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Melide (expediente-e IN407A 2022/006-1).

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Viño.- Resolución do 27 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se fai público o depósito da modificación dos estatutos da Asociación de Empresarios Bodegueros Rías Baixas.

 

BOP Lugo 9 DE SETEMBRO (207)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL O.A.

Rega.- Canon embalse de Vilasouto e tarifa auga regadío Val de Lemos.

 

BOP Pontevedra 9 DE SETEMBRO (173)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Concesións.- Listado do reparto de axudas a cooperativas agrogandeiras do exercicio 2022.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias