NORMATIVA DO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 13 DE SETEMBRO (220)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Violencia de género.- Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de A Rúa, para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Contratación.- Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Objeto: Contrato de servicios para la elaboración del V y VI ciclo nacional de cine y mujeres rurales. Expediente: 2022/0000026.

Subasta.- Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se convoca subasta pública para la Enajenación de una Unidad de Almacenamiento (Silo) de su propiedad en la provincia de Huesca.

 

DOG 13 DE SETEMBRO (174)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Concesións.- Resolución do 2 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se publican os concellos, as persoas físicas e as entidades (asociacións e comunidades de montes veciñais en man común) beneficiarios das subvencións concedidas en virtude da Orde do 21 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para os anos 2022 e 2023 das axudas a investimentos non produtivos vinculadas á realización de obxectivos agroambientais e climáticos na Rede Natura 2000 de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Prezos.- Orde do 7 de setembro de 2022 pola que se fixan os prezos privados do servizo de matadoiro móbil de Galicia.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 30 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico A Ruña III, sito no concello de Mazaricos e promovido por Eurus Desarrollos Renovables, S.L.U. (expediente IN408A/2017/043).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe de impacto ambiental.- Anuncio do 30 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de liña de alta tensión a 66 kV de evacuación do parque eólico Outes, nos concellos de Negreira, Noia e Outes (A Coruña) (expediente 2020/0232).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias