NORMATIVA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 28 DE SETEMBRO (233)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE IGUALDAD

Violencia sobre la Mujer.- Real Decreto 752/2022, de 13 de septiembre, por el que se establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Fundaciones.- Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Asaja.

 

DOG 28 DE SETEMBRO (185)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Orde do 13 de setembro de 2022 de aprobación definitiva dos ámbitos do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Boborás deixados en suspenso pola Orde do 16 de setembro de 2011 de aprobación definitiva parcial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Convocatoria.- Orde do 14 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B, C e D á mocidade galega, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS321A). (Extracto)

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Ampliación do prazo de execución.- Resolución do 21 de setembro de 2022 pola que se modifica a Resolución do 29 de decembro de 2021 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023 (código de procedemento MR701E).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 1 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico A Costa, nos concellos de Mazaricos, Outes e Muros (expediente IN408A 2019/051).

Parques eólicos.- Acordo do 22 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto de execución do parque eólico Serra do Colmo, nos concellos de Becerreá e Baralla (expediente IN408A/2020/086).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorizacións ambientais integradas.- Anuncio do 14 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade de resolucións de modificación de autorizacións ambientais integradas e de correccións de erros.

 

BOP A Coruña 28 DE SETEMBRO (185)

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convenio colectivo.- Resolución de inscrición e publicación do convenio colectivo da empresa Feiraco Lácteos, SL, 2021-2023.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Extracto.- de la resolución núm. 2022/38129, de 9 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria del IX Premio “Concepción Arenal” a proyectos educativos por la igualdad de género.

Extracto.- de la resolución núm. 2022/38125, de 9 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria del IV Premio “Luísa Villalta” a proyectos por la igualdad, año 2022.

 

BOP Pontevedra 28 DE SETEMBRO (186)

PONTEAREAS

Convocatoria.- Subvencións para investimentos destinada a colectivos de interese veciñal (asociacións veciñais, asociacións culturais, comunidades de montes e regantes), convocatoria 2022.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias