NORMATIVA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 29 DE SETEMBRO (234)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE IGUALDAD

Empresas.- Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE IGUALDAD

Violencia de género.- Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, para garantizar programas de apoyo a las víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, en el año 2022.

Violencia de género.- Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla para garantizar el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores en el año 2022.

Violencia de género.- Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, en el año 2022.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Extracto.- de la Orden de 26 de septiembre de 2022, por la que se convoca el premio “Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2022-2023″

 

DOG 29 DE SETEMBRO (186)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Ampliación do prazo de xustificación.- Orde do 28 de setembro de 2022 pola que se modifica a Orde do 21 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2022 das axudas a investimentos non produtivos vinculadas á realización de obxectivos agroambientais e climáticos no ámbito dos parques naturais de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MT819A).

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Ampliación do prazo de xustificación.- Resolución do 21 de setembro de 2022 sobre ampliación do prazo establecido no artigo 23 da Resolución do 27 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de biomasa destinadas a particulares, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se convocan para o ano 2022 (Diario Oficial de Galicia número 11, do 18 de xaneiro).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ampliación do prazo de presentación de solicitudes.- Resolución do 23 de setembro de 2022 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 14 de marzo de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG534C).

 

BOP Pontevedra 29 DE SETEMBRO (187)

REDONDELA

Ampliación do prazo de solicitude.- Modificación do extracto bases subvención para concesión do II Premio Sesé Mateo de xornalismo ético no tratamento da violencia machista.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias