NORMATIVA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022

Subvencións Xempre Emprendemento.

DOUE 30 DE SETEMBRO

LEGISLACIÓN (L252)

REGLAMENTOS

Aves.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1676 de la Comisión de 29 de septiembre de 2022 por el que se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 por lo que respecta a las entradas correspondientes a Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos en las listas de terceros países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de corral y de aves de caza.

Nombramiento.- Decisión (UE) 2022/1680 del Consejo de 26 de septiembre de 2022 por la que se nombra a un miembro del Comité de las Regiones, propuesto por el Reino de España. (Alfonso Rueda)

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C375)

DICTÁMENES

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones.- Transición ecológica — ¿Qué equilibrio se necesita entre la aceptabilidad social y los imperativos medioambientales desde el punto de vista de las ciudades y regiones con vistas a construir comunidades resilientes?

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones.- La ejecución de los presupuestos ecológicos a nivel local y regional.

 

DOG 30 DE SETEMBRO (187)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 29 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións Xempre Emprendemento para apoiar iniciativas de emprendemento, e se procede á súa convocatoria para a anualidade de 2022 (código de procedemento TR880A). (Extracto). Para autónomos e pemes que iniciasen a súa actividade desde o 01/01/2020. Subvencionan os investimentos feitos en 2022 que superen os 5.000€. Prazo de solicitude: Empeza o martes 4/10/22 ás 13h e ata o esgotamento dos 2,825M€ de orzamento. Minimis.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Ampliación do prazo de xustificación e do orzamento.- Orde do 27 de setembro de 2022 pola que se amplían o prazo de xustificación dos investimentos e a dotación orzamentaria establecidos na Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2022 (código de procedemento MR340A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Proxecto de ordenación.- Resolución do 12 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, pola que se dá publicidade da resolución do proxecto de ordenación, con código PO-00020441V(1.1), titulado Proxecto de ordenación forestal Bustelo de Fisteus, concello de Quiroga, provincia de Lugo, en cumprimento do artigo 42 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Concesións.- Anuncio do 14 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR670B).

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Información pública.- Acordo do 8 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto de execución LMT evacuación PE Monte do Marco (expediente IN408A 2020/051). Monterroso, Guntín e Portomarín.

 

BOP A Coruña 30 DE SETEMBRO (187)

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Información pública.- Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 265ADIF2298 motivado por las obras del “Proyecto de Protección acústica del Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Padrón- A Coruña”, en los términos municipales de A Coruña, Ames, Cerceda, Culleredo, Oroso, Santiago de Compostela y Teo (A Coruña).

TOURO

Natalidade.- Ordenanza reguladora da concesión de axudas para o fomento da natalidade e o asentamento de poboación no Concello de Touro.

 

BOP Lugo 30 DE SETEMBRO (225)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Resolución da dirección xeral de ordenación do territorio e urbanismo do 22 de setembro de 2022 pola que se ordena a publicación da normativa e ordenanzas do plan básico municipal do concello de Riotorto (Lugo) no boletín oficial da provincia.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias