NORMATIVA DO DIA 4 DE OUTUBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 4 DE OUTUBRO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C382)

COMISIÓN EUROPEA

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas.- Suplemento 2022/9.

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas.- Suplemento 2022/9.

 

BOE 4 DE OUTUBRO (238)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Información pública.- Anuncio del Instituto para la Transición Justa O.A. por el que se notifica la apertura del periodo de información pública del Estudio Ambiental Estratégico y de la versión inicial del Programa del Fondo de Transición Justa de España 2021-2027.

 

DOG 4 DE OUTUBRO (189)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 23 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do Programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025 e se procede á súa convocatoria para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI435B). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Información pública.- Acordo do 8 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto LAT 132 kV SET parque eólico Troitomil-LAT 132 kV SET parque eólico Banzas/SET colectora Lousame, nos concellos da Baña e Negreira (A Coruña) (expediente IN408A 2020/153).

GANDEIRAS DE VEA, S. COOP. GALEGA

Anuncio.- de aprobación do balance final de liquidación e da distribución do activo.

 

BOP Pontevedra 4 DE OUTUBRO (190)

COVELO

Natalidade.- Extracto do acordo da xgl pola que se aproban as bases reguladoras e convocatoria para a concesión de axudas muncipais en concorrencia competitiva destinadas ó apoio á natalidade no concello de Covelo 2022.

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias