NORMATIVA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022

Concesións das subvencións da deputación de Lugo para dinamización e potenciación da integridade da raza bovina rubia galega.

DOUE 17 DE OUTUBRO

LEGISLACIÓN (L269)

DECISIONES

Emisiones.- Decisión de Ejecución (UE) 2022/1953 de la Comisión de 7 de octubre de 2022 relativa a las emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en la Decisión n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo correspondientes a cada Estado miembro en 2020.

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C397)

COMISIÓN EUROPEA

Terras do Navia.- Publicación del documento único mencionado en el artículo 94, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y de la referencia a la publicación del pliego de condiciones de un nombre del sector vitivinícola 2022/C 397/12.

 

BOE 17 DE OUTUBRO (248)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.- Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se publican los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de las enfermedades de los animales para los años 2021 y 2022.

 

DOG 17 DE OUTUBRO (197)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

SAT.- Resolución do 29 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, sobre disolucións e cancelacións de sociedades agrarias de transformación (SAT).

CMVMC.- Anuncio do 27 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sobre o inicio do procedemento de deslindamento con predios particulares da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Laxos e Cardecide, do concello de Cuntis.

 

BOP Lugo 17 DE OUTUBRO (237)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Concesións.- Relación de subvencións directas (nominativas e excepcionais) tramitadas pola área de medio rural e do mar e mocidade da deputación provincial de Lugo no terceiro trimestre do ano 2022.

Concesións.- Subvencións concorrencia non competitiva medio rural no 3º T/ 2022. programa fomento para dinamización e potenciación da integridade da raza bovina rubia galega.

 

BOP Pontevedra 17 DE OUTUBRO (198)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Estación Fitopatolóxica de Areeiro.- Convocatoria de provisión do posto de traballo de xefatura de servizo da Estación Fitopatolóxica de Areeiro polo sistema de libre designación.

CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO E VILAGARCÍA

Viño.- Convocatoria PIP–showroom vinos República Dominicana 2022.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias