NORMATIVA DO DÍA 18 DE OUTUBRO DE 2022

Publicación do listaxe das persoas beneficiarias das axudas excepcionais a determinadas explotacións gandeiras para compensar as dificultades económicas derivadas da invasión rusa de Ucraína

DOUE 18 DE OUTUBRO

LEGISLACIÓN (L270)

REGLAMENTOS

Importaciones de carne.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1961 de la Comisión, de 17 de octubre de 2022, por el que se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 por lo que respecta a las entradas correspondientes a Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos en las listas de terceros países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de corral y de aves de caza ( 1 )

 

DOG 18 DE OUTUBRO (198)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Corrección de erros.- Orde do 13 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2022-2023 (códigos de procedemento TR341K, TR341E, TR341N e TR341M)

Corrección de erros.- Extracto da Orde do 13 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2022-2023. Programa III: axudas ao mantemento do custo salarial nos CEE (código de procedemento TR341M).

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Concesións.- Resolución do 7 de outubro de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 10 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a proxectos de promoción e dinamización do Xacobeo 21-22 dentro do programa O teu Xacobeo, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento TU300A).

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Concesións.- Resolución do 29 de setembro de 2022 pola que se dá publicidade das persoas beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 15 de xullo de 2022 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas excepcionais a determinadas explotacións gandeiras para compensar as dificultades económicas derivadas da invasión rusa de Ucraína.

https://fogga.xunta.gal/sites/w_fogga/files/ficheiros/pdf/pac/Resolucion-29setembro2022AxudasUcrania.pdf

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 22 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Leiro (expediente IN407A 2022/119-3).

Expropiacións.- Resolución do 22 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción e se declara, en concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, unha instalación eléctrica no concello de Ourense (expediente IN407A 2022/94-3).

Expropiacións.- Resolución do 22 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción e se declaran, en concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, unhas instalacións eléctricas no concello de Amoeiro (expediente IN407A 2022/54-3).

Instalacións.- Resolución do 23 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Tomiño (expediente IN407A 2022/269-4).

 

BOP A Coruña 18 DE OUTUBRO (197)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 10 de outubro de 2022, da xefatura territorial da Coruña, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Sada (expediente-e.: IN407A 2021/179-1)

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar a empresas para actuaciones en materia de economía circular de Santiago de Compostela.- Extracto del Acuerdo de fecha 11/10/2022 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por lo que se aprueban las bases reguladoras de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A EMPRESAS PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE ECONOMIA CIRCULAR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar a las empresas de economía social de Santiago de Compostela .-Extracto del Acuerdo de fecha 11/10/2022 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por lo que se aprueban las bases reguladoras de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

 

BOP Lugo 18 DE OUTUBRO (238)

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

Información pública.- Solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.

 

BOP Pontevedra 18 DE OUTUBRO (199)

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Outros documentos, notificacións e informacións públicas.- Expediente de extinción do aproveitamento de 0,013 l/s de auga procedente do manancial xestal en cabeiras, término muncipal de Arbo (Pontevedra), con destino a usos domésticos e ganadeiros. titular: D. ª Angustias Cabeiras Sendín

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias