NORMATIVA DO DÍA 19 DE OUTUBRO DE 2022

Concesión das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios.

DOUE 19 DE OUTUBRO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C402)

ANUNCIOS

Aviso a los operadores económicos.- Nueva ronda de solicitudes de suspensión de los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos industriales y agrícolas

 

BOE 19 DE OUTUBRO (251)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del “Plan + seguridad para tu energía (+SE)”, así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.

 

DOG 19 DE OUTUBRO (199)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Reestruturación parcelaria.- Decreto 169/2022, do 29 de setembro, polo que se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria da zona de San Salvador do Castro (Dozón, Pontevedra).

Reestruturación parcelaria.- Decreto 170/2022, do 29 de setembro, polo que se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria da zona de Petín-A Portela de Portomourisco (Petín, Ourense).

Reestruturación parcelaria.- Decreto 171/2022, do 29 de setembro, polo que se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria da zona de Guilfrei (Becerreá, Lugo).

Concesións.- Resolución do 11 de outubro de 2022 pola que se resolven as solicitudes de subvención convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2022 (procedemento MR340A).

VI. ANUNCIOS

COOPERATIVA DO CAMPO GALEGO O VAL-NARON, S. COOP. GALEGA EN LIQUIDACIÓN

Anuncio.- do balance final da liquidación e da distribución do activo.

 

BOP Lugo 19 DE OUTUBRO (239)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Concesións.- Relación de subvencións directas (nominativas e excepcionais) tramitadas pola sección de promoción económica e emprego da deputación provincial de Lugo correspondentes ao terceiro trimestre do 2022.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias