NORMATIVA DO DÍA 20 DE OUTUBRO DE 2022

Modificación do prego de Ternera Gallega.

DOUE 20 DE OUTUBRO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C404)

COMISIÓN EUROPEA

Ternera Gallega.- Publicación del documento único modificado a raíz de la aprobación de una modificación menor con arreglo al artículo 53, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 2022/C 404/11.

 

BOE 20 DE OUTUBRO (252)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Memoria democrática.- Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Personas con discapacidad.- Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

 

DOG 20 DE OUTUBRO (200)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Ampliación do prazo de xustificación.- Orde do 7 de outubro de 2022 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 26 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN201G).

Ampliación do prazo de xustificación.- Orde do 7 de outubro de 2022 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 21 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a creación e o lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CO300H).

 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Concesións.- Resolución do 8 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se publican os órganos xestores das reservas da biosfera de Galicia beneficiarios das subvencións concedidas en virtude da Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se aproban as bases e a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para actuacións por parte dos órganos de xestión das reservas da biosfera de Galicia con cargo ao Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento MT724C).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Información pública.- Resolución do 10 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Viveiro (expediente 2020/18 ATE).

 

BOP A Coruña 20 DE OUTUBRO (199)

ASOCIACIÓN AMBIENTAL PETÓN DO LOBO

Convocatoria de reunión.- Convócanse a unha reunión as asociacións naturalistas e ecoloxistas interesadas, de ámbito provincial ou autonómico de Galicia e inscritas como tales no rexistro correspondente, para a elección da súa representación por acordo entre elas, no seo dos Comités provinciais de caza e do Comité Galego de Caza.

 

BOP Lugo 20 DE OUTUBRO (240)

ASOCIACIÓN AMBIENTAL PETÓN DO LOBO

Convocatoria de reunión.- Convócanse a unha reunión as asociacións naturalistas e ecoloxistas interesadas, de ámbito provincial ou autonómico de Galicia e inscritas como tales no rexistro correspondente, para a elección da súa representación por acordo entre elas, no seo dos Comités provinciais de caza e do Comité Galego de Caza.

 

BOP Ourense 20 DE OUTUBRO (241)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Expropiacións.- Decreto da Presidencia relativo á redacción das actas previas á urxente ocupación, correspondentes á urxente expropiación forzosa dos bens afectados polas obras de captación de auga para abastecemento das Estivadas, núm. 33/POS/2021, nos termos municipais de Cualedro e Monterrei. (Páx. 8)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias