NORMATIVA DO DÍA 21 DE OUTUBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOG 21 DE OUTUBRO (201)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Centros de atención a persoas maiores.- Orde do 10 de outubro de 2022 pola que se modifica a Orde do 18 de abril de 1996 pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de xullo, no relativo á regulación das condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros de atención a persoas maiores.

VI.NUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Información pública.- Acordo do 27 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico), en relación co proxecto de execución da LAT 132 kV, evacuación parque eólico Vacaloura, nos concellos de Portomarín, Monterroso e Taboada (Lugo) (expediente IN408A 2021/019).

Parques eólicos.- Acordo do 13 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto de execución do parque eólico San Cristovo, nos concellos de Monterroso e Taboada (expediente LU-11/117-EOL).

 

BOP A Coruña 21 DE OUTUBRO (200)

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Corrección de erros.- Modificación e corrección de erros dos festivos locais do calendario laboral do ano 2023.

 

BOP Pontevedra 21 DE OUTUBRO (202)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Igualdade.- Anuncio da deputación de Pontevedra relativo ao resultado da “II edición dos premios #MULLERES NO FOCO” concedidos polo servizo de igualdade durante o mes de outubro de 2022.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias