NORMATIVA DO DÍA 26 DE OUTUBRO DE 2022

Intervencións sectoriais vitícola e apícola no Plan Estratéxico da PAC.

DOUE 26 DE OUTUBRO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C411)

COMISIÓN EUROPEA

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas.- Suplemento 2022/10.

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas.- Suplemento 2022/10.

 

DOUE 25 DE OUTUBRO

LEGISLACIÓN (L275)

DECISIONES

Alimentación.- Decisión de Ejecución (UE) 2022/2053 de la Comisión de 18 de octubre de 2022 sobre la solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea denominada «Iniciativa ciudadana europea en pro de la comida vegana» con arreglo al Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo.

 

BOE 26 DE OUTUBRO (257)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.- Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sector vitivinícola.- Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común.

Sector Apícola.- Real Decreto 906/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Apícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común.

 

DOG 26 DE OUTUBRO (204)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Concesións.- Resolución do 5 de outubro de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 4 de outubro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para investimentos en equipamentos pos-COVID dos establecementos hostaleiros, financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU503E).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Anuncio do 7 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, polo que se lles notifica a varias persoas interesadas a Resolución do 6 de xullo de 2022 relativa ao parque eólico Farrapa II, nos concellos de Abadín e A Pastoriza (Lugo), promovido por Norvento, S.L.U. (expediente 066-EOL).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 7 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade de resolucións de modificación de autorizacións ambientais integradas e correccións de erros.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias