NORMATIVA DO DÍA 31 DE OUTUBRO DE 2022

Axudas ás organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias para realizar actividades de interese agrario.

DOUE 31 DE OUTUBRO

LEGISLACIÓN (L281)

REGLAMENTOS

Frutas y hortalizas y leche y productos lácteos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2091 de la Comisión de 25 de agosto de 2022 por el que se modifican el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 511/2012 en lo que atañe a las notificaciones de los Estados miembros sobre organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales reconocidas en los sectores de las frutas y hortalizas y de la leche y los productos lácteos.

Organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.- Reglamento Delegado (UE) 2022/2092 de la Comisión de 25 de agosto de 2022 que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/232 y el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 en lo que atañe a las notificaciones, por parte de los Estados miembros, de organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales reconocidas.

 

DOG 31 DE OUTUBRO (207)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Corrección de erros-. da Resolución do 5 de outubro de 2022 pola que se publica o Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de setembro de 2022 polo que se aproba a creación dunha unidade administrativa temporal para a xestión de fondos de recuperación e resiliencia (FRR) e doutros fondos europeos na Axencia Galega de Industria Forestal.

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Concesións.- Resolución do 18 de outubro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, convocadas pola Resolución do 30 de xuño de 2022, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19 (SI429A).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 24 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias para realizar actividades de interese agrario, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR321A). (Extracto)

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

Ampliación do prazo de execución e xustificación.- Resolución do 26 de outubro de 2022 pola que se modifica a Resolución do 9 de marzo de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR604A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Información pública.- Acordo do 24 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto de execución da LAT 132 kV SET Navallos-SET Punago A Vacariza, nos concellos de Baleira e Castroverde (expediente IN408A/2020/120).

 

BOP A Coruña 31 DE OUTUBRO (206)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución pola que se modifica a resolución da presidencia núm. 33575 de data 27 de xullo de 2022 pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO028A: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2022.

 

BOP Ourense 31 DE OUTUBRO (250)

COMUNIDADE DE REGANTES ANTIOQUIA

Convocatoria.- da xunta xeral ordinaria. (Páx. 25)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias