NORMATIVA DO DÍA 4 DE NOVEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 4 DE NOVEMBRO (284)

LEGISLACIÓN

DECISIONES

Vino.- Decisión (UE) 2022/2109 del Consejo de 24 de octubre de 2022 por la que se establece la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea con respecto a determinadas resoluciones que se votarán en la 20.a Asamblea General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino que se celebrará el 4 de noviembre de 2022.

BOE 4 DE NOVEMBRO (265)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios.- Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Confederación de Asociaciones de Frisona Española, para el depósito y custodia de material genético de animales de razas puras consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

Empresa de Transformación Agraria.- Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Dirección General de Servicios e Inspección, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de las tarifas de Tragsa, por el que se flexibiliza el régimen de tarifas por la existencia de licitaciones desiertas de partes de encargos objeto de subcontratación.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Seguridad Social. Prestaciones.- Orden ISM/1055/2022, de 31 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se aprueba el Plan para la reordenación y simplificación del sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración General del Estado.

 

DOG 4 DE NOVEMBRO (210)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

Ampliación do prazo de execución e xustificación.- Orde do 2 de novembro de 2022 pola que se modifica o artigo 15 da Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 9, do 14 de xaneiro de 2022).

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Modificación das bases.- Orde do 2 de novembro de 2022 pola que se modifica parcialmente a Orde do 29 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións Xempre Emprendemento para apoiar iniciativas de emprendemento e se procede á súa convocatoria para a anualidade de 2022 (código de procedemento TR880A).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Polígono agrofestal.- Decreto 179/2022, do 22 de setembro, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Barzamedelle (Leiro, Ourense).

Polígono agrofestal.- Decreto 180/2022, do 22 de setembro, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Vilalén-Tomonde (Cerdedo-Cotobade, Pontevedra).

Polígono agrofestal.- Decreto 181/2022, do 22 de setembro, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Vences (Monterrei, Ourense).

Polígono agrofestal.- Decreto 182/2022, do 22 de setembro, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Solbeira (Paderne de Allariz, Ourense).

Polígono agrofestal.- Decreto 182/2022, do 22 de setembro, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Solbeira (Paderne de Allariz, Ourense).

Polígono agrofestal.- Decreto 183/2022, do 22 de setembro, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Mandelos (Crecente, Pontevedra)..

Polígono agrofestal.- Decreto 184/2022, do 22 de setembro, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Pousada (Riós, Ourense).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 20 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Merendón, nos concellos de Oia e O Rosal (Pontevedra) (expediente 2022/0140).

CMVMC.- Edicto do 18 de outubro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común dos montes denominados Valdemás, O Pendón, A Canda, O Torgal, Hermida Vella Abelleira e Trasmunde, na parroquia de Larouco (Santa María), Portomourisco (San Víctor) e Freixido (Sagrado Corazón de Xesús), no concello de Larouco.

CMVMC.- Edicto do 18 de outubro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Comunal de Oxén, na parroquia de Sobreira (San Xoán), no concello de Vilamarín.

Información pública.- Anuncio do 26 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción dunha base de medios aéreos transfronteiriza, no marco do proxecto Interlumes, incluído no Programa de cooperación transfronteiriza Interreg V-A España-Portugal (POCTEP), nos concellos de Verín (Mandín) e Oímbra, na provincia de Ourense, así como a relación individual de bens, dereitos e persoas propietarias afectadas polo referido proxecto.

 

BOP A Coruña 4 DE NOVEMBRO (209)

AMES

Premio.- Resolución de alcaldía número 3393/2022 de 27 de octubre de 2022 por la que se convocan a “I PREMIO INNOVAMES EMPRESAS INNOVADORAS 2022” en el Ayuntamiento de Ames. Ejercicio 2022.

 

BOP Lugo 4 DE NOVEMBRO (252)

VILALBA

Convocatoria.- Bases para a convocatoria pública de subvencións a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal, ano 2022.

 

BOP Pontevedra 4 DE NOVEMBRO (211)

LALÍN

Convocatoria.- Bases reguladoras e convocatoria do programa municipal de axudas para a creación de empresas no concello de Lalín 2022.

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA LEVADA DE PORTOMUROS–PIÑEIRO

Convocatoria.- de asemblea extraordinaria.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias