NORMATIVA DO DÍA 14 DE NOVEMBRO DE 2022

Ampliación do prazo de xustificación das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre. Ampliación do prazo de xustificación das axuda para a reparación de danos causados polos incendios nas explotacións forestais, agrícolas ou gandeiras.

BOE 14 DE NOVEMBRO (273)

I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Aguas.- Ley 1/2022, de 12 de julio, de mejora de la gestión del ciclo integral del agua.

DOG 14 DE NOVEMBRO (216)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Ampliación do prazo de xustificación.- Orde do 10 de novembro de 2022 pola que se modifica a Orde do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MT809D). (Ata o 9 de decembro)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Ampliación do prazo de xustificación.- Orde do 11 de novembro de 2022 pola que se modifica a Orde do 28 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas por danos nas explotacións forestais, agrícolas ou gandeiras previstas polo Decreto 130/2022, do 21 de xullo, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de xullo de 2022, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR616A e MR616C).

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Ampliación do prazo de xustificación.- Resolución do 7 de novembro de 2022 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Resolución do 23 de xuño de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B).

  1. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Información pública.- Acordo do 14 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto de solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Alvite e Alvite II, nos concellos de Negreira e Mazaricos (A Coruña) (expediente IN408A 2020/161).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 21 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo previo de iniciación da zona de reestruturación parcelaria de Freixeiro, no concello de Santa Comba (A Coruña).

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 21 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo previo de iniciación da zona de reestruturación parcelaria de Castenda, no concello de Tordoia (A Coruña).

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 21 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo previo de iniciación da zona de reestruturación parcelaria de Baltar-Golán-Grobas, no concello de Melide (A Coruña).

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 21 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo previo de iniciación da zona de reestruturación parcelaria de Arcillá-Bestar-Sisoi-Vilar, no concello de Cospeito (Lugo).

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 24 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo previo de iniciación da zona de reestruturación parcelaria de Lamas, no concello de Cospeito (Lugo).

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 24 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo previo de iniciación da zona de reestruturación parcelaria de Herbón, no concello de Padrón (A Coruña).

 

BOP A Coruña 14 DE NOVEMBRO (215)

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Subasta.- Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Galicia-A Coruña por la que se convoca subasta pública para la enajenación de 122 bienes inmuebles.

OUTES

Extracto.- del acuerdo de la JGL de 25 de octubre de 2022 por el que se convocan ayudas individuales para la promoción de la autonomía personal y la accesibilidad.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias