NORMATIVA DO DÍA 15 DE NOVEMBRO DE 2022

Información a viticultores da DO Rías Baixas sobre envío e data de validación de colleita 2022 e declaración ao FOGGA.

BOE 15 DE NOVEMBRO (274)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios.- Resolución de 7 de noviembre de 2022, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales, para la organización de varias misiones inversas de compradores, prescriptores de opinión y autoridades del sector de la industria digital aplicada a la agricultura a celebrar en 2022.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Extracto.- de la Orden ICT/1081/2022, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el Programa «Generación Digital Pymes: personas de equipos directivos y cualificación de personas empleadas en Pymes», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se procede a su convocatoria en el año 2022.

Extracto.- de la Orden ICT/1080/2022, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa «Generación Digital: Agentes del Cambio», y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 

DOG 15 DE NOVEMBRO (217)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

GDR.- Resolución do 4 de novembro de 2022 pola que se publica o Acordo do 28 de setembro de 2022, polo que se autorizan as persoas titulares da Secretaría Xeral e da Subdirección de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural para realizar propostas de autorización e disposición do gasto, propostas de recoñecemento de obrigas e ordenación de pagamentos respecto dos expedientes de gasto que se teñan que someter á fiscalización limitada previa.

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Ampliación do prazo de xustificación.- Resolución do 7 de novembro de 2022 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Resolución do 12 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia non competitiva, as subvencións para investimentos en ecoinnovación e dixitalización da industria forestal-madeira e outras industrias que desenvolvan solucións ecoinnovativas baseadas na madeira, financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19 (códigos de procedemento IN500C e IN500D).VI. VI. ANUNCIOS

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 2 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción da modificación das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Montouto 2000, sito nos concellos de Arbo, A Cañiza, Covelo, Mondariz e As Neves (Pontevedra), promovido por Montouto 2000, S.A. (expediente IN661A 01/1-4).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Solo.- Resolución do 26 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se fai pública a aprobación definitiva do Plan básico municipal do Concello de Ribeira de Piquín (Lugo).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 25 de outubro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 19 de outubro de 2022 relativa á revisión do esbozo do monte veciñal en man común Serra de Queguas, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Casas Vellas, Fontela, Portao, Guixinde, Ferreiros de Arriba, Queguas, Venceáns e Vilar, no concello de Entrimo.

CMVMC.- Edicto do 25 de outubro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 19 de outubro de 2022 relativa á revisión do esbozo do monte Da Costa, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Santo Estevo de Novoa, no concello de Carballeda de Avia.

CMVMC.- Edicto do 25 de outubro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 20 de outubro de 2022 relativa á revisión do esbozo do monte veciñal en man común da Cidá, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da Parroquia da Cidá, no concello do Irixo.

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 21 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo previo de iniciación da zona de reestruturación parcelaria de Montes de Fao e Novefontes, no concello de Touro (A Coruña).

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 21 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo previo de iniciación da zona de reestruturación parcelaria de Lamas-Loureda-Sergude-Vigo, no concello de Boqueixón (A Coruña).

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 24 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo previo de iniciación da zona de reestruturación parcelaria de Roás, no concello de Cospeito (Lugo).

 

BOP Pontevedra 15 DE NOVEMBRO (218)

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Información pública.- Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto de Construcción de renovación integral del tramo: Redondela – Bif. Arcade de la línea Redondela – Santiago”. (Redondela e Soutomaior)

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RÍAS BAIXAS

Colleita 2022.- Información viticultores sobre envio e data de validación de colleita 2022 e declaración ao FOGGA.

Baixa de adega.- Información a bodega JJ. MASOLIVIER, resolución do pleno, baixa de bodega por incumprimiento do artigo 18.4 do regulamento do consello regulador.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias