NORMATIVA DO DÍA 16 DE NOVEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 16 DE NOVEMBRO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C435)

COMUNICACIONES

Minimis.- Comunicación de la Comisión Aprobación del contenido de un proyecto de Reglamento de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

 

DOUE 15 DE NOVEMBRO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C434)

RESOLUCIONES

Nitratos.- Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2022, sobre las medidas contra la contaminación del agua causada por nitratos, incluidas mejoras en los distintos sistemas de medición de nitratos en los Estados miembros

 

BOE 16 DE NOVEMBRO (275)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.- Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se aplica el mecanismo de transferencia de fondos entre los distintos programas de apoyo previstos en el Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Condecoraciones.- Real Decreto 968/2022, de 15 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección Mérito Agrario, a don Lorenzo Ramos Silva.

 

DOG 16 DE NOVEMBRO (218)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Reestruturación parcelaria.- Decreto 195/2022, do 27 de outubro, polo que se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria da zona de Galegos (Lalín, Pontevedra).

Reestruturación parcelaria.- Decreto 196/2022, do 27 de outubro, polo que se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria da zona de Cristimil (Lalín, Pontevedra).

Reestruturación parcelaria.- Decreto 197/2022, do 27 de outubro, polo que se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria da zona de Goiás-Xaxán-A Veiga (Lalín, Pontevedra).

Reestruturación parcelaria.- Decreto 198/2022, do 27 de outubro, polo que se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria da zona de Soutochao (Vilardevós, Ourense).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 14 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Vilartoxo, nos concellos da Baña e Val do Dubra (A Coruña) (expediente IN408A 2019/44).

Información pública.- Acordo do 25 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Sarria (expediente IN407A 2022/132-2).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Aldeas modelo.- Acordo do 24 de outubro de 2022 polo que se someten a información pública os borradores dos proxectos de ordenación produtiva das aldeas modelo de Francos de Proendos (Sober, Lugo), Covelo (Taboadela, Ourense), Carzoá (Cualedro, Ourense), O Seixo (A Gudiña, Ourense) e Mouteira-Parada (Cerdedo-Cotobade, Pontevedra).

 

BOP Ourense 16 DE NOVEMBRO (262)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Igualdade.- Convocatoria do Premio Olimpia Valencia 2022. (Páx. 2)

BEARIZ

Incendios.- Exposición pública da aprobación inicial do Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais nas faixas secundarias. (Páx. 5)

COMUNIDADE DE REGANTES DE CESURES (O BARCO DE VALDEORRAS)

Convocatoria.- para reunirse en xunta xeral para a constitución dunha comunidade de regantes. (Páx. 12)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias