NORMATIVA DO DÍA 21 DE NOVEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 21 DE NOVEMBRO (279)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Programa Campus Rural.- Orden TED/1118/2022, de 7 de noviembre, por la que se declara desierto el concurso para seleccionar la imagen gráfica del Programa Campus Rural.

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Dependencia.- Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo sobre la aprobación de la distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y Atención a la Dependencia de los créditos para la financiación de proyectos de inversión en el marco del componente 22 “Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 

DOG 21 DE NOVEMBRO (221)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Concesións.- Resolución do 14 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de novembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos ocasionados polo oso pardo e se convocan axudas para o ano 2022 (código de procedemento MT815A) (Diario Oficial de Galicia número 241, do 17 de decembro).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 24 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Braña Ancha, nos concellos de Coristanco e Santa Comba (expediente IN408A 2020/21).

Parques eólicos.- Acordo do 14 de novembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Lamas II, situado nos concellos de Baltar, Calvos de Randín e Os Blancos, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/004).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 17 de outubro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Vilar-Barreiro-Costoia (concello de Lalín) e a de Seixas (concello de Dozón), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 17 de outubro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Vilar-Barreiro-Costoia (concello de Lalín) e a de Sanguiñedo (concello de Dozón), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 2 de novembro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación do monte Santa Cristina (ampliación), do concello de Sarria (expediente 2/2020).

CMVMC.- Anuncio do 2 de novembro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución do recurso de reposición presentado contra a revisión do esbozo do monte Bustelo, do concello de Negueira de Muñiz (expediente 39_73/2020_66).

CMVMC.- Anuncio do 2 de novembro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunican aos posibles titulares de dereitos e intereses os acordos adoptados por este xurado, relativos á revisión do esbozo do expediente 111/76 e un máis. (Vilamaior de Negral, concello de Guntín e Biduedo, concello da Pobra do Brollón).

TOURO, S. COOP. GALEGA EN LIQUIDACIÓN

Anuncio.- do acordo de liquidación e extinción da cooperativa.

 

BOP Pontevedra 21 DE NOVEMBRO (222)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Nomeamento.- Provisión do posto de traballo de xefatura de servizo da estación fitopatolóxica do Areeiro polo sistema de libre designación.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias