NORMATIVA DO DÍA 25 DE NOVEMBRO DE 2022

Modelo único de bases xerais reguladoras dos programas de subvencións da Deputación Provincial da Coruña.

BOE 25 DE NOVEMBRO (283)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/1141/2022, de 17 de noviembre, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII del Reglamento del Registro de Variedades Comerciales, aprobado por el Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Subvenciones.- Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre la concesión de subvenciones a los programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, para el año 2022.

 

DOG 25 DE NOVEMBRO (225)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 17 de novembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Coto Muíño, nos concellos de Vimianzo e Zas (A Coruña) (expediente IN408A 2019/022).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 11 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico O Cerqueiral, nos concellos de Cabana de Bergantiños, Coristanco e Santa Comba (expediente 2020/0019).

Parques eólicos.- Anuncio do 11 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico O Sobredo, no concello de Arbo (expediente 2022/0108).

Parques eólicos.- Anuncio do 11 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico dos Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade (expediente 2022/0142).

Parques eólicos.- Anuncio do 11 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Serra do Farelo, nos concellos de Antas de Ulla e Agolada (expediente 2022/0083).

 

BOP A Coruña 25 DE NOVEMBRO (224)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Subvencións.- Anuncio da aprobación do modelo único de bases xerais reguladoras dos programas de subvencións da Deputación Provincial da Coruña.

 

BOP Ourense 25 DE NOVEMBRO (270)

COMUNIDADE DE REGANTES NOVA LIMIA

Convocatoria.- da xunta xeral. (Páx. 23) .

COMUNIDADE DE REGANTES DE PIÑEIRO

Exposición pública.- das ordenanzas e regulamentos da comunidade. (Páx. 23)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias