NORMATIVA DO DÍA 29 DE NOVEMBRO DE 2022

Convocatoria das primas de mantemento das forestacións.

DOUE 29 DE NOVEMBRO

LEGISLACIÓN (L308)

DECISIONES

Sanidad animal.- Decisión de Ejecución (EU) 2022/2333 de la Comisión de 23 de noviembre de 2022 relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la viruela ovina y la viruela caprina en España y por la que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2022/1913.

DOG 29 DE NOVEMBRO (227)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 16 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión das primas de mantemento das forestacións, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR670C). (Extracto)

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Ampliación de prazo.- Resolución do 21 de novembro de 2022 pola que se modifica a Resolución do 29 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo e ámbitos territoriais vinculados aos instrumentos de recuperación da terra agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento MR711D).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Declaración de impacto ambiental.- Anuncio do 15 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación porcina de ceba, ata as 4.288 cabezas, na parroquia de Vilacova, no concello de Lousame, A Coruña (expediente 2020/0041).

Parques eólicos.- Anuncio do 15 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Monte Festeiros, nos concellos de Forcarei e Silleda, Pontevedra (expediente 2022/0125).

Información pública.- Anuncio do 22 de novembro de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, polo que se acorda someter ao procedemento de información pública o proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 211/1996, do 2 de maio, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do espazo natural das Fragas do Eume e polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do parque natural Fragas do Eume

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 11 de novembro de 2022, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se comunica a aprobación do acordo de reestruturación parcelaria da zona de Briallos (Portas, Pontevedra).

BOP Pontevedra 29 DE NOVEMBRO (228)

CAMBADOS

Convocatoria.- do programa de axudas municipais á promoción económica do concello de Cambados 2022.

ENTIDADE LOCAL MENOR DE MORGADÁNS (GONDOMAR)

Poxa.- de madeira no monte Galiñeiro, Caldeirón e outros.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias