NORMATIVA DO DÍA 1 DE DECEMBRO DE 2022

Método de estimación obxectiva do IRPF e réxime simplificado de IVE para 2023.

BOE 1 DE DECEMBRO (288)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido.- Orden HFP/1172/2022, de 29 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2023 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/1176/2022, de 24 de noviembre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

 

DOG 1 DE DECEMBRO (229)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 22 de novembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico, PIA) do proxecto do parque eólico Abrente nos concellos de Vilasantar, Sobrado e Curtis (expediente IN408A 2018/025).

Parques eólicos.- Anuncio do 16 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Piago, nos concellos de Cervo, O Valadouro, Viveiro e Xove (Lugo) (expediente 2020/0217).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 16 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Paraño Oeste e conexión de evacuación, nos concellos de Beariz (Ourense) e Forcarei (Pontevedra) (expediente 2022/0076).

 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 15 de novembro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado, relativo ao monte de Valados, no concello de Baralla (expediente 128/77).

 

BOP A Coruña 1 DE DECEMBRO (228)

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Parques eólicos.- Información pública del Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa (modificados) del parque eólico Sete Fontes, de 54 MW, así como su infraestructura de evacuación asociada, en la provincia de A Coruña.

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia de información pública de la modificación de los proyectos de los parques eólicos de Portochán de 66MW, As Castiñeiras de 54MW y Monte Silvariño de 66MW.

 

BOP Lugo 1 DE DECEMBRO (225)

TRIACASTELA

Incendios.- Aprobación inicial do plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais.

 

BOP Ourense 1 DE DECEMBRO (275)

CARTELLE

Incendios.- Aprobación definitiva do Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais. (Páx. 4)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias