NORMATIVA DO DÍA 2 DE DECEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 2 DE DECEMBRO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C460)

COMUNICACIONES

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas.- Suplemento 2022/11.

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas.- Suplemento 2022/11.

 

DOUE 1 DE DECEMBRO

LEGISLACIÓN (L310)

DECISIONES

Productos ecológicos.- Decisión (UE) 2022/2341 del Consejo de 21 de noviembre de 2022 por la que se modifica la Decisión (UE) 2021/1345 en lo relativo a la autorización de la apertura de negociaciones con Colombia y México con miras a la celebración de acuerdos sobre el comercio de productos ecológicos.

 

DOG 2 DE DECEMBRO (229)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Consello Galego de Medio Ambiente.- Decreto 201/2022, do 17 de novembro, polo que se modifica o Decreto 74/2006, do 30 de marzo, polo que se regula o Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

AGACAL.- Orde do 23 de novembro de 2022 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 25 de novembro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto de execución do parque eólico Hépotas II, no concello de Muras (expediente IN408A/2020/156).

Parques eólicos.- Acordo do 28 de novembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública a solicitude de modificación da declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, do parque eólico Serra do Faro (fase I), situado nos concellos de Piñor e San Cristovo de Cea, na provincia de Ourense (expediente IN661A 2011 02/3-AT).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 17 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Treboada, nos concellos de Ribas de Sil (Lugo) e Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, A Pobra de Trives e San Xoán de Río (Ourense) (expediente 2020/0227).

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 18 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto da zona de reestruturación parcelaria de Baltar-Golán-Grobas, no concello de Melide (A Coruña) (expediente 2022/0114).

 

BOP Pontevedra 2 DE DECEMBRO (231)

CAMPO LAMEIRO

Natalidade.- Acordo do Pleno de data 17/10/2022 do Concello de Campo Lameiro, pola que se aproba inicialmente expediente de modificación da Ordenanza municipal reguladora de fomento da natalidade.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias