NORMATIVA DO DÍA 7 DE DECEMBRO DE 2022

Axudas para a creación de superficies forestais.

DOUE 7 DE DECEMBRO

LEGISLACIÓN (L315)

REGLAMENTOS

Estadísticas.- Reglamento (UE) 2022/2379 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022 relativo a las estadísticas sobre insumos y producción agrícolas, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 617/2008 de la Comisión y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 1165/2008, (CE) n.o 543/2009 y (CE) n.o 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 96/16/CE del Consejo.

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C466)

INFORMACIÓN

Fitosanitarios.- Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el Reglamento (UE) 2022/2379 en lo que respecta a la importancia de establecer en todos los Estados Miembros un registro sobre la utilización de productos fitosanitarios en la agricultura llevado por las autoridades nacionales competentes 2022/C 466/04.

Fitosanitarios.- Declaración de la Comisión en relación con el Reglamento (UE) 2022/2379 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta al trabajo en curso para garantizar la disponibilidad, en formato electrónico, de los registros que deben mantener los usuarios profesionales de productos fitosanitarios de conformidad con el artículo 67, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo 2022/C 466/06.

 

DOG 7 DE DECEMBRO (232)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 23 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR670B). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 21 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Banzas, nos concellos de Mazaricos, Negreira e Outes (A Coruña) (expediente 2018/0042).

Parques eólicos.- Anuncio do 21 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Estivada, nos concellos de Antas de Ulla (Lugo) e Agolada (Pontevedra) (expediente 2020/0048).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias