NORMATIVA DO DÍA 14 DE DECEMBRO DE 2022

Real Decreto con normas básicas para o rexistro de axentes do sector lácteo, movementos do leite e o control no ámbito da produción primaria e ata a primeira descarga. Real Decreto para un uso sostible de antibióticos en especies de interese gandeiro.

DOUE 14 DE DECEMBRO

LEGISLACIÓN (L320)

REGLAMENTOS

Biomasa forestal.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2448 de la Comisión de 13 de diciembre de 2022 relativo al establecimiento de directrices operativas sobre las pruebas destinadas a demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad para la biomasa forestal establecidos en el artículo 29 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo

 

BOE 14 DE DECEMBRO (299)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Sector lácteo.- Real Decreto 989/2022, de 29 de noviembre, por el que se establecen normas básicas para el registro de los agentes del sector lácteo, movimientos de la leche y el control en el ámbito de la producción primaria y hasta la primera descarga.

Sanidad animal.- Real Decreto 992/2022, de 29 de noviembre, por el que se establece el marco de actuación para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Subvenciones.- Real Decreto 1024/2022, de 13 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a asociaciones de autónomos y empresarios para la realización de actuaciones de difusión y acompañamiento entre los colectivos de autónomos, jóvenes empresarios y agricultores y ganaderos en el marco del Programa Kit Digital.

 

DOG 14 DE DECEMBRO (236)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 29 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa de axuda ao alugueiro de vivenda do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025, e se procede á súa convocatoria, con financiamento plurianual, para o ano 2023 (códigos de procedemento VI483A e VI483B). (Extracto)

 

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 14 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Uxo, sito no concello de Avión (Ourense) e promovido por Naturgy Renovables, S.L.U. (expediente IN408A/2018/005). (Extracto)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 25 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Maxal, nos concellos de Antas de Ulla e Taboada (Lugo), e Rodeiro (Pontevedra) (expediente 2020/0104).

Parques eólicos.- Anuncio do 28 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Porto Vidros, nos concellos de Campo Lameiro e Cerdedo-Cotobade (expediente 2020/0216).

Parques eólicos.- Anuncio do 28 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Castro Valente, nos concellos de Padrón (A Coruña), e A Estrada, Pontecesures e Valga (Pontevedra) (expediente 2021/0033).

Parques eólicos.- Anuncio do 28 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Marcofán, nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo (expediente 2022/0137).

Parques eólicos.- Anuncio do 28 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Xesteirón, nos concellos de Chandrexa de Queixa e Montederramo (expediente 2021/0026).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias