NORMATIVA DO DÍA 13 DE XANEIRO DE 2023

Axudas temporais e excepcionais ás persoas produtoras de carne.

DOUE 13 DE XANEIRO

LEGISLACIÓN (L12)

DECISIONES

Fruta y leche escolar.- Decisión de Ejecución (UE) 2023/106 de la Comisión, de 11 de enero de 2023, por la que se fijan las asignaciones indicativas de la ayuda de la Unión a los Estados miembros para las frutas y hortalizas y para la leche destinadas a los centros escolares para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de julio de 2029.

 

BOE 13 DE XANEIRO (11)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Seguridad Social. Incapacidad temporal.- Orden ISM/2/2023, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

 

DOG 13 DE XANEIRO (9)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Oficinas rurais.- Decreto 223/2022, do 22 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 23 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia, e se establece a súa convocatoria por anticipado de gasto para o ano 2023 (código de procedemento TU503A). (Extracto).

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Convocatoria.- Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras, mediante a tramitación anticipada de gasto, das axudas temporais e excepcionais ás persoas produtoras de carne para compensar as dificultades económicas derivadas da invasión rusa de Ucraína ao abeiro do artigo 39 quater do Regulamento (UE) 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR244A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 21 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción ás instalacións do proxecto do parque eólico Figueiras, sito nos concellos de Mondoñedo, Alfoz e O Valadouro (Lugo) e promovido por Fergo Galicia Vento PEE, S.L. (expediente LU-11/138-EOL). (Extracto)

Parques eólicos.- Resolución do 30 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Monte do Pé, situado nos concellos de Cerdedo-Cotobade e Ponte Caldelas, provincia de Pontevedra (IN408A 2019/25).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Declaración de impacto ambiental.- Anuncio do 20 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ordenación forestal do monte veciñal en man común de Trasparga, no concello de Guitiriz (Lugo) (expediente 2021/0178).

Parques eólicos.- Anuncio do 30 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Touriñán III-2, nos concellos de Campo Lameiro, Cuntis e A Estrada (Pontevedra) (expediente 2022/0177).

Parques eólicos.- Anuncio do 2 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Orballeira, nos concellos de Quiroga e Ribas de Sil (Lugo), e A Rúa (Ourense) (expediente 2020/0203).

Parques eólicos.- Anuncio do 2 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Cunca, no concello de Vila de Cruces (Pontevedra) (expediente 2020/0011).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 16 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se emprazan varios propietarios da zona de concentración parcelaria de Arantón-Santa Sabiña (Santa Comba-A Coruña) para seren notificados por comparecencia da resolución da toma de posesión provisional dos predios de atribución.

 

BOP Lugo 13 DE XANEIRO (10)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Concesións.- Relación de subvencións directas excepcionais tramitadas pola área de medio rural e do mar e mocidade da deputación provincial de Lugo no cuarto trimestre do ano 2022.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias