NORMATIVA DO DÍA 19 DE XANEIRO DE 2023

Publicación dos informes de impacto ambiental de varios parques eólicos

DOG 19 DE XANEIRO (13)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

Mancomunidade do Carballiño-Maside.- Orde do 3 de xaneiro de 2023 pola que se dispón a publicación no Diario Oficial de Galicia dos estatutos da Mancomunidade do Carballiño-Maside.

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Resolución do 26 de decembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo Plus no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento SI427A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Expropiacións parque eólico.- Acordo do 16 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción e proxecto de interese autonómico (PIA) do parque eólico marco nos concellos de Rois e Brión (A Coruña), (expediente IN408A 2021/041), solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e o proxecto de interese autonómico (PIA) da LAT 66 kV evacuación parque eólico Marco nos concellos de Rois, Brión, Ames e Santiago de Compostela (A Coruña), (expediente IN408A 2022/005), o estudo de impacto ambiental (EIA) conxunto do parque eólico Marco (expediente IN408A 2021/041) e da LAT 66 kV evacuación parque eólico Marco (expediente IN408A 2022/005).

Expropiacións.- Acordo do 23 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, dunha instalación eléctrica nos concellos de Coles e Ourense (expediente IN407A 2022/229-3).

Expropiacións.- Resolución do 20 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción e se declara, en concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, dunha instalación eléctrica no concello de Xunqueira de Espadanedo (expediente IN407A 2022/81-3).

Expropiacións.- Anuncio do 28 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convocan as persoas interesadas ao acto do levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LAT 66 kV evacuación parque eólico Acibal, no concello de Moraña.

Instalacións.- Anuncio do 29 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a afección de varias parcelas pola instalación eléctrica Recuamento LMT BAL705, BAL703 e BAL701 e substitución CTI Alvite (36A582) por CTC prevista no término municipal de Vigo (expediente IN407 2022/429-4).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Impacto ambiental.- Anuncio do 5 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Reboiro, nos concellos de Baralla, Castroverde e O Corgo (expediente 2020/0205).

Impacto ambiental.- Anuncio do 5 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Monte Inxeiro, nos concellos de Cerceda e Ordes (A Coruña) (expediente 2018/0073).

Impacto ambiental.- Anuncio do 9 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Chao do Marco, no concello de Becerreá (Lugo) (expediente 2022/0183).

Impacto ambiental.- Anuncio do 10 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Coto Loureiro, nos concellos de Cerceda e Laracha (A Coruña) (expediente 2022/0186).

Impacto ambiental.- Anuncio do 11 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Legre, nos concellos de Mesía e Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente 2021/0035).

Impacto ambiental.- Anuncio do 11 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Solpor, nos concellos de Mesía e Ordes (A Coruña) (expediente 2020/0047).

Impacto ambiental.- Anuncio do 11 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Rodicio, nos concellos de Maceda e Montederramo (Ourense) (expediente 2020/0020).

Impacto ambiental.- Anuncio do 12 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Rodicio II, nos concellos de Maceda e Montederramo (expediente 2020/0210).

Impacto ambiental.- Anuncio do 12 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Carboeiro, nos concellos de Arteixo, Culleredo e A Laracha (expediente 2020/0045).

Impacto ambiental.- Anuncio do 13 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do Parque eólico Cabanelas (retramitación), nos concellos de Cerdedo-Cotobade, A Estrada e Forcarei (expediente 2023/0001).

Impacto ambiental.- Anuncio do 13 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Zamorra, no concello de Agolada (expediente 2020/0050).

Impacto ambiental.- Anuncio do 13 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Penas Boas, nos concellos de Aranga e Oza-Cesuras (expediente 2020/0014).

Impacto ambiental.- Anuncio do 16 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico San Cosmeiro, nos concellos de Mazaricos e Outes (expediente 2020/0055).

Impacto ambiental.- Anuncio do 16 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Suíme, no concello de Rodeiro (expediente 2019/0124).

Impacto ambiental.- Anuncio do 16 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Barrosino, no concello de A Baña (expediente 2020/0009).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 29 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, de notificación da toma de posesión provisional dos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de San Tomé (Cartelle-Ourense).

Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.- Anuncio do 29 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Valdaios, Paradela e Touza, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Raxoá, As Carreiras, Millarouso e Santurxo, do concello do Barco de Valdeorras.

 

BOP Lugo 19 DE XANEIRO (15)

DIPUTACION PROVINCIAL DE LUGO

ÁREA DE RÉXIME INTERIOR, PROMOCIÓN DO TERRITORIO E TURISMO

Concesións.- Relación de subvencións directas (nominativas e excepcionais) tramitadas pola área réxime interior, promoción do territorio e turismo (turismo), da Excma. Deputación Provincial de Lugo, no cuarto trimestre do ano 2022.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL O.A. COMISARÍA DE AUGAS

Solicitude de concesión.- Información pública. A/27/40046

 

BOP Pontevedra 19 DE XANEIRO (13)

DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

AUGAS DE GALICIA

Comunidade de regantes de Xordedo.- Solicitude de aproveitamento de augas no lugar de Xordedo (San Tomé De Insua), Vila De Cruces.

Solicitude de aproveitamento.- Solicitude de aproveitamento de augas no lugar de A barca e Salgueiras-Grobas, (Padrón e Pontecesures).

COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUA RUBIÓS NORTE – AS NEVES

Convocatoria a Asemblea Xeral Ordinaria

COMUNIDAD DE USUARIOS DE FORNELOS-CASELAS

Orde do día para a celebración da Xunta Xeral Ordinaria da Comunidade

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias