NORMATIVA DO DÍA 20 DE XANEIRO DE 2023

Publicación dos informes de impacto ambiental de varios parques eólicos. Convocatoria dos premios ao desenvolvemento rural de Galicia 2023

DOUE 20 DE XANEIRO

LEGISLACIÓN (L19)

REGLAMENTOS

Avícola. Autorización entradas.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/139 de la Comisión, de 18 de enero de 2023, por el que se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne a las entradas correspondientes a Canadá, al Reino Unido y a los Estados Unidos en las listas de terceros países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de corral y de aves de caza ( 1 )

Peste Porcina.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/141 de la Comisión, de 19 de enero de 2023, que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana ( 1 )

 

BOE 20 DE XANEIRO (17)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Vehículos a motor. Seguros.- Resolución de 12 de enero de 2023, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación

 

DOG 20 DE XANEIRO (14)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 29 de decembro de 2022, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, dirixidas a empresas que realicen publicacións periódicas escritas integramente en galego e se convocan para o ano 2023, mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento PR858A).(Extracto)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Convocatoria.- Resolución do 10 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o impulso da Rede de mercados excelentes de Galicia e para a dinamización e revitalización das prazas de abastos, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN223A).(Extracto)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM Silleda.- Resolución do 2 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se fai pública a aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal de Silleda.

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convocatoria.- Resolución do 26 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras dos premios ao desenvolvemento rural de Galicia e se convoca, mediante tramitación anticipada de gasto, a décimo cuarta edición (código de procedemento MR709A).(Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 28 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Nigrán (expediente IN407A 2022/396-4).

Instalacións.- Resolución do 28 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Nigrán (expediente IN407A 2022/395-4).

Instalacións.- Resolución do 28 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2022/390-4).

Instalacións.- Resolución do 28 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Estrada (expediente IN407A 2022/380-4).

Instalacións.- Resolución do 28 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Estrada (expediente IN407A 2022/369-4).

Instalacións.- Acordo do 29 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Láncara (expediente IN407A 2022/265-2).

Expropiacións.- Anuncio do 3 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2020/213-1, no concello de Boiro.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Impacto ambiental.- Anuncio do 17 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto parque eólico Maragouto, nos concellos de Mazaricos e Outes (A Coruña) (expediente 2018/0036).

Impacto ambiental.- Anuncio do 17 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico A Picota II, no concello de Mazaricos (expediente 2021/0030).

Impacto ambiental.- Anuncio do 17 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto parque eólico Ligonde-San Simón, nos concellos de Guntín, Monterroso e Palas de Rei (Lugo) (expediente 2021/0041).

Impacto ambiental.- Anuncio do 17 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto parque eólico Pedra Longa, nos concellos de Cerdedo-Cotobade, A Estrada e Forcarei (Pontevedra) (expediente 2021/0040).

Impacto ambiental.- Anuncio do 17 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto parque eólico O Vao, nos concellos de Mazaricos e Outes (A Coruña) (expediente 2020/0259).

Impacto ambiental.- Anuncio do 17 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto parque eólico Rodeira, nos concellos de Lalín e Vila de Cruces (Pontevedra) (expediente 2020/0016).

Impacto ambiental.- Anuncio do 17 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Vaqueira, no concello de Outes (expediente 2018/0063).

Impacto ambiental.- Anuncio do 17 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico de Monte Neme, nos concellos de Carballo e Malpica de Bergantiños (expediente 2020/0248).

Impacto ambiental.- Anuncio do 17 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto parque eólico A Costa, nos concellos de Mazaricos, Muros e Outes (expediente 2020/0156).

Impacto ambiental.- Anuncio do 17 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Pena da Cabra, nos concellos de Sobrado e Toques (expediente 2020/0265).

Impacto ambiental.- Anuncio do 18 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Borreiro, nos concellos de Cerdedo-Cotobade, A Estrada e Forcarei (expediente 2023/0002).

Impacto ambiental.- Anuncio do 18 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Ampliación Alto da Croa II, no concello de Dumbría (expediente 2023/0006).

Impacto ambiental.- Anuncio do 18 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico A Estivada, nos concellos de Boborás e O Irixo (expediente 2022/0184).

Impacto ambiental.- Anuncio do 18 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico ampliación Graiade, no concello de Porto do Son (A Coruña) (expediente 2021/0032).

Impacto ambiental.- Anuncio do 18 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Monte da Tella, no concello de Vimianzo (A Coruña) (expediente 2020/0226).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Impacto ambiental.- Anuncio do 4 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental da zona de reestruturación parcelaria de Bemil, no concello de Caldas de Reis, Pontevedra.

Impacto ambiental.- Anuncio do 4 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental da zona de reestruturación parcelaria de Goiás-Xaxán-A Veiga, no concello de Lalín (Pontevedra).

 

BOP A Coruña 20 DE XANEIRO (14)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

AUGAS DE GALICIA

Comunidade de Usuarios de Grixoa .- Expediente DH.S15.87765 Solicitude de imposición de servidume forzosa de acueduto presentada pola Comunidade de Usuarios de Grixoa (Santa Comba)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria.- Ayudas para la dinamización y gestión de los espacios de trabajo de la Red Provincial de Coworking (PEL-REDE COWORKING 2023)

 

BOP Pontevedra 20 DE XANEIRO (14)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Calendario fiscal do exercicio 2023.- Normas para a cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais. calendario de cobro do exercicio 2023

Concesións.-Anuncio da Deputación De Pontevedra relativo aos premios Sofia

Novoa Ortiz concedidos polo servizo de igualdade durante o mes de

decembro de 2022

SECCIÓN NON OFICIAL

Comunidad de Usuarios de Auga do Barrio de Picouto.- Convocatoria de Xunta Xeral Ordinaria da Comunidade De Usuarios De Auga Do Barrio De Picouto, Paredes ( Ponteareas)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias