NORMATIVA DO DÍA 23 DE XANEIRO DE 2023

Concesións das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo. Concesións das axudas para a reestruturación e reconversión do viñedo.

BOE 23 DE XANEIRO (19)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/46/2023, de 12 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de uva de mesa, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/47/2023, de 12 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de producciones tropicales y subtropicales comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

 

DOG 23 DE XANEIRO (15)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Concesións.- Resolución do 12 de xaneiro de 2023 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 26 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN201G, Diario Oficial de Galicia número 93, do 13 de maio).

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 29 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas de cooperativas, de sociedades laborais, de centros especiais de emprego e de empresas de inserción, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento TR802H e TR358D). (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Resolución do 4 de xaneiro de 2023 pola que se resolven as solicitudes de subvención da Orde do 12 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia financiadas co Instrumento de Recuperación da Unión Europea (EURI) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR351A) (Diario Oficial de Galicia número 164, do 30 de agosto).

Concesións.- Resolución do 13 de xaneiro de 2023 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas e denegadas para a reestruturación e reconversión do viñedo en Galicia, da convocatoria do ano 2022, ao abeiro da Orde do 29 de marzo de 2022 (código de procedemento MR446A).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convenios.- Resolución do 11 de xaneiro de 2023 pola que se publican os convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre de 2022.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Concesións.- Resolución do 12 de xaneiro de 2023 pola que se dá publicidade á resolución de concesión das axudas á implantación de solucións avanzadas para o desenvolvemento da economía circular, cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Concesións.- Resolución do 12 de xaneiro de 2023 pola que se dá publicidade á resolución de concesión das axudas á dixitalización Industria 4.0, cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 19 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Chan do Eixo (retramitación), nos concellos da Cañiza e Covelo (expediente 2022/0188).

Parques eólicos.- Anuncio do 19 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do Parque eólico Laxabranca, nos concellos de Avión, Beariz e A Lama (expediente 2021/0053).

Parques eólicos.- Anuncio do 19 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Serra do Faro, ampliación II, nos concellos de Piñor, San Cristovo de Cea, Dozón e Rodeiro (expediente 2020/0155).

Parques eólicos.- Anuncio do 19 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Meirama 76, nos concellos de Cerceda e A Laracha (expediente 2020/0279).

Parques eólicos.- Anuncio do 19 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Suído I, nos concellos do Irixo (Ourense), e Dozón e Lalín (Pontevedra) (expediente 2022/0191)..

Parques eólicos.- Anuncio do 19 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Alvite, nos concellos de Mazaricos, Negreira e Santa Comba (expediente 2020/0046).

Parques eólicos.- Anuncio do 19 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Alto da Telleira, nos concellos da Cañiza e Covelo (Pontevedra) (expediente 2022/0113).

Parques eólicos.- Anuncio do 20 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Alvite II, nos concellos de Mazaricos, Negreira e Santa Comba (expediente 2020/0103).

Parques eólicos.- Anuncio do 20 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Órrea, no concello de Agolada (expediente 2023/0004).

Parques eólicos.- Anuncio do 20 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Serra do Colmo, nos concellos de Baralla e Becerreá (Lugo) (clave do expediente 2022/0192).

Parques eólicos.- Anuncio do 20 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Vilacoba, no concello de Lousame (expediente 2020/0221).

Parques eólicos.- Anuncio do 20 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico San Cristovo, nos concellos de Monterroso e Taboada (expediente 2023/0005)..

Parques eólicos.- Anuncio do 20 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Serra do Furco, no concello de Becerreá (expediente 2020/0272).

Parques eólicos.- Anuncio do 20 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico A Picota, no concello de Mazaricos (expediente 2020/0052).

Parques eólicos.- Anuncio do 20 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Lamas de Feás (retramitación), nos concellos de Baltar, Os Blancos e Calvos de Randín (expediente 2022/0159).

 

BOP Pontevedra 23 DE XANEIRO (15)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Convocatoria.- Bases reguladoras das subvencións, en concorrencia competitiva, para actividades de carácter turístico durante o ano 2023. (Extracto)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias