NORMATIVA DO DÍA 27 DE XANEIRO DE 2023

Concesións das ZLN de montaña e distinta de montaña do ano 2022. Convocatoria das axudas para prevención de incendios. Convocatoria das axudas en investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios. Convocatoria das axudas PEL-Pemes da deputación da Coruña.

DOUE 27 DE XANEIRO (19)

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C32)

RESOLUCIONES

OMG – Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2022, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de los productos que contengan, se compongan o hayan sido producidos a partir de maíz modificado genéticamente DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603, y de maíz modificado genéticamente que combine dos o tres de los eventos únicos DP4114, MON 810, MIR604 y NK603, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D081155/01 — 2022/2694(RSP))

OMG – Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2022, sobre la Decisión de Ejecución (UE) 2022/797 de la Comisión, de 19 de mayo de 2022, por la que se autoriza la comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente NK603 × T25 × DAS-40278-9 y su subcombinación T25 × DAS-40278-9, lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Explotación forestal ilegal.- Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2022, sobre la explotación forestal ilegal en la Unión Europea (2022/2523(RSP)).

ODS.- Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2022, sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (2022/2002(INI)).

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.- Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2022, sobre la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/2251(INI)).

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C33)

RESOLUCIONES

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas.- Suplemento 2023/1.

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas.- Suplemento 2023/1

 

DOG 27 DE XANEIRO (19)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria – Orde do 5 de xaneiro de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dun programa de cooperación con organismos intermedios sen ánimo de lucro, para o asesoramento a empresas, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TR349Z). (Extracto)

Convocatoria – Resolución do 30 de decembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento SI434B). (Extracto protección) (Extracto indemnización)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 30 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2023 (código de procedemento MR340A). (Extracto)

Convocatoria.- Orde do 30 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR605A). (Extracto)

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Concesións.- Resolución do 17 de xaneiro de 2023 pola que se notifican as resolucións das solicitudes de axudas de pagamento a zonas con limitacións naturais en áreas de montaña (submedida 13.1), financiadas ao 100 % por fondos EURI, e en áreas distintas de montaña (submedida 13.2), cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), reguladas na Orde do 21 de xaneiro de 2022.

  1. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

SAT.- Resolución do 13 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, sobre disolucións e cancelacións de sociedades agrarias de transformación (SAT).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 10 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a resolución para o emprazamento ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a todas as persoas interesadas no procedemento ordinario 7358/2022 con motivo de recurso contra a resolución da solicitude de revisión de oficio relacionada co Acordo de concentración parcelaria da zona de Vilapedre (Vilalba, Lugo), así como para a remisión do expediente ao dito tribunal.

 

BOP A Coruña 27 DE XANEIRO (19)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria.- Bases reguladoras das axudas destinadas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial a través do apoio ao investimento en bens inventariables (PEL-Emprende Investimento 2023)

Convocatoria.- Bases reguladoras das axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (PEL-Pemes creación e ampliación 2023)

Convocatoria.- Bases reguladoras das Axudas de apoio ao emprendemento a través do financiamento das cotas sociais de persoas autónomas (Liña 2.7. PEL-AUTÓNOMOS/AS 2023)

Convocatoria.- Bases reguladoras das axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (PEL-Pemes mantemento 2023).

Convocatoria.- Acordo do 23 de xaneiro de 2023 da Xefatura territorial de Lugo pola que se apraza o levantamento de actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica Parque Eólico FARRAPA II nos concellos de Abadín e A Pastoriza ( Expediente 0066-EOL).

VIMIANZO

Natalidade.- Convocatoria de axudas por nacemento de fillo/a, adopción e acollemento para familias vimiancesas 2023.

 

BOP Lugo 27 DE XANEIRO (22)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACION

Parques eólicos.- Acordo do 23 de xaneiro de 2023 da Xefatura territorial de Lugo pola que se apraza o levantamento de actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica Parque Eólico FARRAPA II nos concellos de Abadín e A Pastoriza ( Expediente 0066-EOL).

 

BOP Pontevedra 27 DE XANEIRO (19)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Convocatoria.- Bases reguladoras de subvencións en concorrencia competitiva para edicións dirixidas a entidades sen ánimo de lucro para o ano 2023. (Extracto)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias