NORMATIVA DO DIA 30 DE XANEIRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 30 DE ENERO (25)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios.- Resolución de 19 de enero de 2023, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Fundación Globalis, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor, integrados en la Red CIRCE.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Convenios.- Resolución de 20 de enero de 2023, de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., por la que se publica la Adenda modificativa del Convenio con el Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras, para la financiación, ejecución y entrega de las obras de remodelación del área recreativa Do Bañadoiro en Vilamartín de Valdeorras (Ourense).

MINISTERIO DE IGUALDAD

Convenios.- Resolución de 19 de enero de 2023, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por la que se publica el Convenio con Mantenimiento y Servicios MAYSE, SL, para promover la sensibilización y concienciación social contra la violencia de género en el marco de la iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”.

Convenios.- Resolución de 19 de enero de 2023, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por la que se publica el Convenio con Unión de Créditos Inmobiliarios, SA, para promover la sensibilización y concienciación social contra la violencia de género en el marco de la iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”.

 

DOG 30 DE XANEIRO (20)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Resolución do 30 de decembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento SI451A). (Extracto)

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convocatoria.- Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2023, mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento MR708A).(Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 3 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Ames (expediente IN407A 2022/22-1).

Expropiacións.- Acordo do 23 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se apraza o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica Parque eólico Farrapa II, nos concellos de Abadín e A Pastoriza (expediente 0066-EOL).

Expropiacións.- Resolución do 23 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica da modificación da LAT 66 kV Ponte Sampaio a Lourizán, no concello de Vilaboa, do que resulta como beneficiaria a empresa Ence Energía y Celulosa, S.A. (expediente IN407A 2021/18-4).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Disolucións e cancelacións.- Resolución do 16 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, sobre disolucións e cancelacións de sociedades agrarias de transformación (SAT).

Concesións.- Anuncio do 12 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR462B) (Diario Oficial de Galicia número 21, do 1 de febreiro de 2022).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Banco de Terras.- Anuncio do 17 de xaneiro de 2023 polo que se notifica o requirimento de emenda relativo ao procedemento de solicitude de arrendamento de predios incorporados ao Banco de Terras de Galicia.

Polígono agroforestal.- Anuncio do 18 de xaneiro de 2023 de emprazamento para o trámite de alegacións no expediente de revisión do parcelario e estado das parcelas e trámites previos da investigación da titularidade das parcelas no polígono agroforestal de iniciativa pública de Cualedro, no concello de Cualedro (Ourense) (expediente PA-21-02).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Expropiacións.- Anuncio do acordo de aprobación inicial do expediente de expropiación forzosa para a obtención dos bens necesarios para a realización do proxecto de expropiación, por taxación conxunta, da parcela 7267104PH5776N0001HE, para a súa integración na residencia de maiores Residencial Rois da Fonsagrada.

 

BOP Lugo 30 DE XANEIRO (24)

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

Solicitude de concesión dun aproveitamento de augas.

Solicitude de concesión dun aproveitamento de augas.

Solicitude autorización para a legalización de la tala.

Soliticude autorización para talas no dominio público hidráulico.

Solicitude de concesión de aproveitamento de augas.

Solicitude de concesión de aproveitamento de augas.

 

BOP Ourense 30 DE XANEIRO (23)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL, O.A.

Comunidad de Regantes de Figueira.- Exposición pública del expediente relativo a la extinción del derecho al aprovechamiento de aguas de un canal de desagüe, de la Comunidad de Regantes de Figueira, en Porqueira [52/2023]. (Páx 3)

Resolución de extinción del derecho al aprovechamiento de aguas. Expediente: A/32/07402/E [47/2023]. (Páx 3)

 

BOP Pontevedra 30 DE XANEIRO (20)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

Solicitude de concesión de aproveitamento de augas con destino a rego de plantación de kiwi, no lugar de San Fins, Parroquia De Celeiros, Concello De Ponteareas.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias