NORMATIVA DO DÍA 01 DE FEBREIRO DE 2023

DOUE 01 DE FEBRERO

LEGISLACIÓN (L29)

REGLAMENTOS

Normas sobre producción ecológica – Reglamento Delegado (UE) 2023/207 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2022, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al modelo de certificado que confirma el cumplimiento de las normas sobre producción ecológica ( 1 )

 

BOE 01 DE FEBRERO (27)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Autorización administrativa – Anuncio de la Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa del proyecto de Aumento de capacidad de las estaciones de Guitiriz y Abegondo mediante calibración de los contadores ultrasónicos existentes de G-2500 a G-4000.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Información pública – Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., por el que se somete a información pública el “Proyecto de rehabilitación del sistema de saneamiento del núcleo de O Cebreiro en el municipio de Piedrafita do Cebreiro (Lugo), Pdm Miño-Sil ES010_3_ALCH0SCET29SP2536”; Clave: M1.327-034/2111.

 

DOG 01 DE FEBREIRO (22)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Cambio de titularidade – Decreto 10/2023, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o cambio de titularidade, a prol do Concello de Ourense, dun treito da estrada OU-540, xunto co seu dominio público viario (DPV).

Cambio de titularidade – Decreto 11/2023, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o cambio de titularidade a prol do Concello de Padrenda de dous treitos antigos da estrada OU-801, xunto co seu dominio público viario e da franxa de dominio público viario denominada Área recreativa da Agra.

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria – Orde do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2023 (código de procedemento TR351G). (Extracto)

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Convocatoria – Orde do 31 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2023 (código de procedemento BS306B). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Expropiacións – Acordo do 2 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, do parque eólico Serra da Lagoa, no concello de Baralla (Lugo) (expediente LU11/137-EOL).

Expropiacións – Resolución do 28 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción e se declara, en concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, dunha instalación eléctrica no concello da Merca (expediente IN407A 2022/124-3).

Expropiacións – Anuncio do 18 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se convocan os interesados ao acto de levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada instalación de interruptor TC no apoio número 84-TC da LMTA TRI803, no concello de Castro Caldelas, provincia de Ourense.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM Ordes – Anuncio do 19 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a memoria ambiental correspondente ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Ordes (expediente 2010AAE0119).

 

BOP A Coruña 01 DE FEBREIRO (22)

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA

Autorización administrativa – Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia de información pública de la solicitud de autorización administrativa de Aumento de capacidad de las estaciones de REGANOSA en Guitiriz y Abegondo de G-2500 a G-4000

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Plan de conservación de vías – Anuncio de aprobación do plan de conservación de vías provinciais 2023, primeira fase

 

BOP Lugo 1 DE FEBREIRO (26)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL O.A

Información pública. expediente a/27/35998 (páx. 5, r. 0233)

Información pública. expediente a/27/40458 (páx. 5, r. 0234)

Información pública. expediente a/27/40048 (páx. 6, r. 0235)

Información pública. expediente a/27/37216 (páx. 6, r. 0236)

 

BOP Ourense 1 DE FEBREIRO (26)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL, O.A.

Resolución de extinción de un derecho de aprovechamiento de aguas. Expediente A/32/11195/E [90/2023]. (Páx.11)

Comunidad de Regantes de Nigueiroá y Xordos – Exposición pública del expediente relativo a la extinción del derecho al aprovechamiento de aguas en Buxán, en el término municipal de Bande, de la Comunidad de Regantes de Nigueiroá y Xordos

 

BOP Pontevedra 1 DE FEBREIRO (22)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

Solicitude de aproveitamento – A/36/13297, José Otero Rodríguez, solicitude de aproveitamento de auga procedente dun manancial con destino a uso gandeiro, Concello De Oia.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Convocatoria – Bases de subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais, ano 2023 (Procedemento SIA 215186). (Extracto)

 

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias