NORMATIVA DO DIA 2 DE FEBREIRO DE 2023

Declaración da presenza da praga de corentena denominada Flavescencia dourada da vide Convocatoria de axudas para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo e ámbitos territoriais vinculados aos instrumentos de recuperación da terra agraria

BOE  02 DE FEBRERO (28)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Estudio de Impacto Ambiental – Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, por lo que se somete la información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del proyecto de instalación de una Planta Solar Fotovoltaica, denominada ISF A Gudiña Solar, de 65´9 MWp y 55,7 MWn, situada en el término municipal de A Gudiña (Ourense) y su infraestructura de evacuación asociada, en los términos municipales de A Gudiña, Viana do Bolo y Vilariño de Conso (Ourense).

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Información pública – Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., por el que se somete a información pública el “Proyecto constructivo de mejoras en la red de saneamiento de Monforte de Lemos (Lugo) Fase II. Actuaciones en la galería bajo plaza Compañía-Rúa Carude, Colector Malloadas y C/Concepción Arenal-Rosalía de Castromorín. PdMs Miño-Sil ALCH0SBET29UR2024- XGXG0SBED29UR0044”. Clave M1.327-026/2111.

DOG  02 DE FEBREIRO (23)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

Convocatoria – Orde do 10 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas para o sector editorial galego, relativas a gastos de edición, distribución e comercialización das publicacións editoriais no ano 2023, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CT238A). (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Resolución do 4 de xaneiro de 2023 pola que se resolven as solicitudes de subvención destinadas ao fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR323C).

Concesións.- Resolución do 19 de xaneiro de 2023 pola que se resolven as solicitudes de subvención destinadas á prestación de servizos de asesoramento a persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR616B).

Declaracións.- Resolución do 20 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se declara a presenza da praga de corentena denominada Flavescencia dourada da vide, se establece a zona demarcada para esta praga e se adoptan medidas urxentes para a súa erradicación e control na Comunidade Autónoma de Galicia.

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convocatoria – Resolución do 26 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo e ámbitos territoriais vinculados aos instrumentos de recuperación da terra agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2023, mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento MR711D).(Extracto)

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

Convocatoria – Resolución do 21 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CT402C).(Extracto)

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Convocatoria – Resolución do 30 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o exercicio orzamentario 2023 (código de procedemento MR302A).(Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións Parque Eólico – Resolución do 20 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Mondigo, sito nos concellos de Trabada e Ribadeo (Lugo) e promovido por Esus Energía Renovable, S.L. (expediente LU-11/133-EOL).(Extracto)

Instalacións – Resolución do 28 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Verín (expediente IN407A 2022/232-3).

BOP A Coruña  02 DE FEBREIRO (23)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións – Acordo do 27/01/23, da Xefatura Territ da Coruña, de información pública para autorización dunha instalación de distribución eléctrica nos concellos de Ferrol e Narón (expediente IN407A 2022/435-1).

Instalacións – Resolución do 20/01/23, da Xef territ da Coruña, de autorización adva. e de construcción dunha instalación eléctrica en Muros (expediente IN407A 2021/216-1)

Instalacións – Resolución do 27 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Dumbría (expediente IN407A 2016/1157-1).

Instalacións – Resolución do 27 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Miño (expediente IN407A 2021/194-1).

Instalacións – Resolución do 27 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Curtis (expediente IN407A 2022/068-1)

Instalacións – Resolución do 27 de xaneiro de2023 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cee (expediente IN407A 2022/134-1).

Instalacións – Resolución do 27 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Bergondo (expediente: IN407A 2022/189-1)

Instalacións – Resolución do 27 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Valdoviño (expediente IN407A 2022/208-1).

Instalacións – Resolución do 27 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arzúa (expediente IN407A 2022/243-1)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Expropiacións – Levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación DP 3612 Aneiros a Cabana. 3ª fase (Ferrol). Actualizacion do proxecto de construción de travesía DP 3612

Programa DP0030/2023 – R.P. 3318/2023 de aprobación das bases reguladoras do programa DP0030/2023

Programa DP0040/2023 – R.P. 3319/2023 de aprobación das bases reguladoras do programa DP0040/2023

BOP Pontevedra  2 DE FEBREIRO (23)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

Solicitude de aproveitamento – Solicitude de José Lage Pumares de aproveitamento auga procedente dun pozo denominado “MINA” no lugar de A Barronca, Ribadetea (Ponteareas)

Solicitude de aproveitamento – A/36/13302. solicitude da Comunidade De Usuarios De Augas Das Canteiras de aproveitamento auga procedente de 3 mananciais denominados “Aguas Das Canteiras” sitos en Barcia De Mera (Covelo)

Solicitude de aproveitamento – A/36/13563, Purificación Sánchez González, solicitude de concesión de aproveitamento de augas con destino a rego, Concello De A Cañiza

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias